Брой 219 (1231), 14-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Международна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС“

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в Международна научно-приложна конференция, организирана от СУ “Св. Климент Охридски“. Целта на конференцията бе да се анализира текущото състояние на действащата нормативна уредба и практика по финансовото управление и контрол  на средствата от ЕС и да се запълнят празнотите по отношение на липсващи нормативни актове.

В работата на конференцията участваха представители на  всички Управляващи органи на Оперативните програми, както и ведомства, осъществяващи контрол, представители на академичната общност,  ангажирани  при изготвянето на българската нормативна уредба,  представители на бизнеса.

Мариана Танчева, директор "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП, направи презентация на тема: „Оценката на бизнеса за програма Конкурентоспособност 2007-2013  и очаквания към  ОПИК през новия програмен период“.

БТПП подчерта в своята презентация, че има значително подобрение при работата на  държавата администрация, която управлява средствата от ЕС, въвеждането на електронно подаване на проекти, общественото обсъждане на правилата по отделните процедури на ОПИК и някои други, обещани на бизнеса мерки, свързани с по-добрата комуникация  управляващ орган – бизнес.

Беше поставен акцент върху ефективното и ефикасно усвояване на средствата по оперативните програми, с цел постигнатите резултати да увеличат конкурентоспособността на българската икономика, да се повиши значително делът на иновативните предприятия и присъствието на българските стоки  в международния стокообмен.

Обърна се особено внимание и на очакванията на бизнеса за опростяване на  административните правила и процедури за кандидатстване, опростяване на формите за кандидатстване, дигитализация на административните услуги и създаване  възможност за служебна проверка на редица обстоятелства, за които в момента се представят удостоверения, съкращаване сроковете за верификация на финансовите отчети и изразходваните средства, прилагане на непроменящи се правила от началото до края на проекта и др.

БТПП потвърди своята позиция, че ще продължи да работи за опростяване на процеса по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, за намаляване на административната тежест върху бизнеса в полза на постигане на  добри резултати с осезаем ефект върху  развитието на конкурентна и иновативна икономика. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Международна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС“
Анализ на текущото състояние на действащата нормативна уредба и практика Още
Посетете търговското изложение „Здраве и красота с натурални и био продукти”
15 - 18 ноември, ЦУМ - София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Търговище продължава реализацията на проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“
Проучване, предаване и развитие на добри европейски практики в биологичното земеделие и животновъдство Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за октомври е 0.2%
Годишната инфлация е минус 0.6% спрямо октомври 2015 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение по БДС ISO 21500:2012 "Насоки за управление на проекти"
Стандартът предоставя комплексно ръководство за принципите и практиките за успешното изпълнение на даден проек Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Все по-голям недостиг на специалисти на пазара на труда
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още