Брой 219 (1231), 14-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП – Търговище продължава реализацията на проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“


Биологична ферма “Патриче”, гр. Сполето, Италия

Търговско-промишлена палата – Търговище продължава реализацията на проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“ по програма Еразъм +*.

По линия на проекта през пролетта на 2017 г. ще се реализира 7-дневен обмен на опит в Биологична ферма “Патриче”, гр. Сполето, Италия. Приемащата организация е  партньор на ТПП-Търговище от 2005 г.

Фермата "Патриче” е разположена в живописен регион и има интересни културно-исторически забележителности. Започва своето развитие от 1976г. в региона на гр. Сполето, Умбрия, Италия и има един от първите сертификати за биологично производство в страната. Фермата  активно ползва структурни фондове за развитие на биологично земеделие и животновъдство по изискванията на еко-стандартите на ЕО и преструктуриране на производствената база и организиране на селски туризъм. Във фермата работят членове на семейството и наети лица. От 1988 г. се развива селски и агро-туризъм, с предлагана храна от екологичното производство.

От 1994г. е утвърдена традиция във фермата да се провеждат стажове и обмен за ученици, студенти, преподаватели, тютори и мениджъри човешки ресурси. Производствената база е на площ 550 кв.м. и в нея са разположени: мелница със сепаратор за житото, хлебопекарна, кланица и хладилни камери за месо, лаборатория за изследване на продуктите, винарска изба, помещение за производство на зехтин, хангар за два трактора и прикачен инвентар. Фермата разполага с добре оборудвана база за обучение на ученици и стажанти. Над една трета от вложените инвестиции при развитие на фермата са осигурени от европейски фондове.

Собствениците на фермата имат широка и многостранна подготовка с добър преподавателски опит - за биологично производство, работа със стажанти и наставници, методи за преподаване и практически занятия. Това дава възможност за проучване, предаване и развитие на добри европейски практики. Реализирани са над 102 партньорства по проекти за мобилност и обучени с над 5800 ученици и стажанти. От работата с различни националности нашите домакини са развили много добре начините за реализиране на интеркултурен обмен и опит по обучение с неформални методи и в производствена среда.

--------------
* КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“, 2016-1-BG01-KA102-023537

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Международна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС“
Анализ на текущото състояние на действащата нормативна уредба и практика Още
Посетете търговското изложение „Здраве и красота с натурални и био продукти”
15 - 18 ноември, ЦУМ - София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Търговище продължава реализацията на проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“
Проучване, предаване и развитие на добри европейски практики в биологичното земеделие и животновъдство Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за октомври е 0.2%
Годишната инфлация е минус 0.6% спрямо октомври 2015 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение по БДС ISO 21500:2012 "Насоки за управление на проекти"
Стандартът предоставя комплексно ръководство за принципите и практиките за успешното изпълнение на даден проек Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Все по-голям недостиг на специалисти на пазара на труда
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още