Брой 210 (2216), 02-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Връзката между селскостопанската наука и бизнеса – тема на среща в Палатата


Председателят на ССА връчва почетния диплом на научно звено от структурата на Академията, спечелило награда в конкурса на Съвета по иновации при БТПП

Председателят на Палатата Цветан Симеонов се срещна с проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанската академия. Двамата обсъдиха възможностите за съвместни дейности в областта на развитието и конкурентоспособността на земеделието, биоикономиката и хранителната индустрия. В състава на Селскостопанската академия действат 29 научни института,  които могат да предложат решения и нови технологии за биологичното и конвенционалното производство, качеството и безопастността на храните. Поредица от разработки на Академията и звената към нея, защитени като изобренения и полезни модели, могат да бъдат използвани от бизнеса чрез сключване на лицензионен договор.

Интерес за двете организации представляват разработването на съвместни проекти и програми, включително в областта на обучението и образованието.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с интегрираната политика за развитие на селските райони и прилагането на наскоро приетата Национална програма за опазване на почвите. 

Предстои по-разширено представяне възможностите на отделните научни звена на Селскостопанската академия пред членовете на Палатата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връзката между селскостопанската наука и бизнеса – тема на среща в Палатата
Възможности за съвместни дейности за развитието на земеделието, биоикономиката и хранителната индустрия Още
Представяне на български проекти пред потенциални инвеститори от Русия
Инвестиционен уебинар на 18 ноември 2020 г.. Още
Анкетно проучване във връзка с провеждането на предварителната оценка на финансовите инструменти за следващия програмен период 2021-2027
По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Чужденци от трети страни взеха участие в обучения по проект ERIAS в гр. Харманли
Основно от Афганистан, Сирия и Иран Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите
С 11 мерки подкрепят модернизирането на градовете и развитието на общините в следващите седем години Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Преустановява се провеждането на обучения с ваучери
Считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Семинар на тема „Гранични процедури и митнически изискванията след излизането на Великобритания от ЕС“
Полезна информация на българските търговци и превозвачи за промените след края на преходния период. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Производства за установяване на нарушения от месец октомври: основни решения
Спрямо България са по отношение на: вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Още