Брой 210 (2216), 02-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.


На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

С приемането на Закона за публичните предприятия /ЗПП/ се регламентира провеждането на конкурс за избор и назначаване на всички членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия. Същото е относимо и за държавните лечебни заведения – публични предприятия, и изрично записано в новата редакция на чл. 63 ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.), съгласно която „членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: rpavlova@mh.government.bg

Дата на откриване:

29.10.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Здравеопазване

Дата на приключване:

11.11.2020 г.

 

 

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връзката между селскостопанската наука и бизнеса – тема на среща в Палатата
Възможности за съвместни дейности за развитието на земеделието, биоикономиката и хранителната индустрия Още
Представяне на български проекти пред потенциални инвеститори от Русия
Инвестиционен уебинар на 18 ноември 2020 г.. Още
Анкетно проучване във връзка с провеждането на предварителната оценка на финансовите инструменти за следващия програмен период 2021-2027
По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Чужденци от трети страни взеха участие в обучения по проект ERIAS в гр. Харманли
Основно от Афганистан, Сирия и Иран Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите
С 11 мерки подкрепят модернизирането на градовете и развитието на общините в следващите седем години Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Преустановява се провеждането на обучения с ваучери
Считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Семинар на тема „Гранични процедури и митнически изискванията след излизането на Великобритания от ЕС“
Полезна информация на българските търговци и превозвачи за промените след края на преходния период. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Производства за установяване на нарушения от месец октомври: основни решения
Спрямо България са по отношение на: вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Още