Брой 124 (634), 02-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на Евроклуба по повод започващото Италианско председателство на Съвета на ЕС


Лого на започващото Италианско председателство на Съвета ©PalazzoChigi

Днес е първият ден, в който Италия поема председателството на Евросъюза за шест месеца. Изработили сме своето послание със стилизирана птица в полет, което олицетворява оптимизма ни за следващия период, каза Н.Пр. Марко Контичели, посланик на Република Италия,  на среща вчера на Евроклуба при БТПП.

Повече от 85 участници, сред тях посланици и търговски представители на страни-членки, представители на правителството и бизнес средите, както и на неправителствения сектор взеха участие в събитието.

Откривайки срещата, председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази удовлетворение от постигнатия напредък  по време на Гръцкото председателство и изрази увереност, че предприетите мерки за посрещане на икономическите и социални предизвикателствата пред ЕС ще намерят приемственост и по време на Италианското председателство на Общността. Той отбеляза още, че България и БТПП се впечатляват изключително, когато нещата се случват с по-малко администрация и по-малко разходи на средства и похвали Гърция, че е постигнала изпълнението на своите функции като председателстваща ЕС с не много голям чиновнически състав, с по-малко от планираните средства и без никакви разходи за подаръци.

Посланик Марко Контичели анонсира приоритетите на Италия за следващите 6 месеца с акцент върху шест основни теми:

Растеж и заетост: Стратегията EВРОПА 2020 ще бъде от особено значение, а също така и придвижването на Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ. По отношение на безработицата специални мерки ще бъдат взети за разрешаване на проблема с младежката заетост, стимулиране на мобилността на работниците и засилване на социалните измерения на Икономическия и паричен съюз.

Миграционни потоци: В продължение на мерките, предприети от Гръцкото председателство, Италия възнамерява да създаде обща Европейска миграционна политика за справедливо „споделяне на тежестта“ между най-сериозно изложените на миграционен натиск държави и другите страни-членки. В тази връзка Италия ще насочи усилия към укрепването на FRONTEX (Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз).

Eкспо 2015: "Да изхраним планетата, енергия за живот" в Милано през 2015 е определена като значима възможност за привличане на директни чуждестранни инвестиции. Италия възнамерява да направи темата на Експо 2015 "Да изхраним планетата, енергия за живот" лайтмотив на различни срещи на Съвета, най-вече по време на формациите за селско стопанство, околна среда и електроенергия.

Единен дигитален пазар: В годишния отчет върху участието на Италия в ЕС за 2014г. се подчертава, че страната отдава особена важност на преодоляването на фрагментацията на Единния дигитален пазар. Италия ще постави акцент и на защитата на личните данни на европейските граждани.

Външна политика: Италия подкрепя по-силна и интегрирана политика за сигурност и отбрана. Италия ще се фокусира върху засилването на общата външна политика и политиката на сигурността на ЕС с цел да намали разходите за въоръжените сили на всяка една отделна страна-членка на ЕС.

Финансови услуги: Италия ще продължи започнатите от Гръцкото председателство мерки, свързани с регулацията на финансовите услуги. Ще се проведат дискусии върху европейското законодателство, отнасящо се към професионалното пенсионно осигуряване, правата на заинтересованите страни, разплащателните услуги, таксите за банкови трансакции и др.

Андреа Казини, главен оперативен директор и заместник- председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, сподели своя опит и идеи по темата „Темпът на икономическо възстановяване като основно предизвикателство пред България“. Поставени бяха въпроси за сигурността на банковата система в страната като участниците бяха уверени в нейната стабилност и ликвидност. Оживена дискусия предизвика и очакваното влияние върху българската икономика, предизвикано от кризата в Украйна, и възможностите за диверсификация на енергийните доставки към страната.

Презентацията на Андреа Казини ТУК

Приоритетите на Италианското председателство  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба по повод започващото Италианско председателство на Съвета на ЕС
Растеж, миграция и заетост са водещите теми на новото председателство Още
Eurasian Holdings Ltd. търси контакти с български дистрибутори
Дейността на холдинга е от търговия с бързооборотни стоки, телекомуникационни технологии и туризъм до образование и обмен на студенти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Бургаската палата – на делова визита в град Александруполис
Посещение на Международния търговски панаир Алекспо 2014 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Обявена е процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Младежка заетост”
Краен срок за подаване на проектно предложение: 4 август 2014 г. Още
От 1 юли НОИ стартира две нови административни е-услуги
Предоставяне по интернет на Декларация за трудова злополука и на Бързо известие за съмнение за професионална болест Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Българска бизнес делегация е на посещение в Туркменистан
В Ашхабад се провежда заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Преход към кръгова икономика с нови работни места и устойчив растеж чрез по-високи цели в областта на рециклирането
Постигането на новите цели за отпадъците ще доведе до създаване на 580 хил. работни места в ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен текстилен панаир в Индия
Спонсорирано участие на купувачи от България Още