Брой 124 (634), 02-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Преход към кръгова икономика с нови работни места и устойчив растеж чрез по-високи цели в областта на рециклирането


Днес Европейската комисия прие предложения, които предвиждат Европа да стане в по-голяма степен кръгова икономика и да се засили рециклирането в страните от ЕС. Постигането на новите цели за отпадъците ще доведе до създаване на 580 000 работни места, като в същото време Европа ще стане по-конкурентоспособна и ще се намали търсенето на скъпи и оскъдни ресурси. Предложенията също така целят намаляване на въздействието върху околната среда и на емисиите на парникови газове. В плановете се предвижда до 2030 г. Европа да рециклира 70 % от битовите отпадъци и 80 % от отпадъците от опаковки, както и забрана за погребването на подлежащи на рециклиране отпадъци в депа за отпадъци от 2025 г. Включена е и цел за намаляване на морските отпадъци, както и цели за намаляване на хранителните отпадъци.

Прегледът, целящ повишаване на целите в областта на отпадъците в съществуващите директиви, е част от амбициозен план за фундаментален преход от линейна към по-кръгова икономика. Новата визия е за един различен икономически модел в сравнение със сегашния, при който се добиват суровини, които се използват веднъж и се изхвърлят. В кръговата икономика повторното използване, поправянето и рециклирането стават норма, а отпадъците остават в миналото. По-ефективното, по-дългото и повторното използване на ресурсите ще доведе и до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. Този подход е изложен в съобщение, в което се обяснява как иновациите на пазарите за рециклирани материали, новите бизнес модели, екопроектирането и промишлената симбиоза могат да ни помогнат да преминем към икономика и общество без отпадъци.

В съобщението се посочва как по-ефективното използване на ресурсите ще доведе до възникване на нови възможности за растеж и заетост. Повишената ефективност ще се дължи на новаторски дизайн, по-добре работещи и по-трайни продукти, подобрени производствени процеси, ориентирани към бъдещето бизнес модели и технологии за превръщане на отпадъците в ресурси. Пакетът, придружаващ съобщението, има за цел създаване на рамка, която да помогне за превръщането на кръговата икономика в реалност, с по-взаимосвързани политики, разумно регулиране и активна подкрепа от научните изследвания и иновациите. Това ще доведе до освобождаване на инвестиции и привличане на финансиране, като в същото време се стимулира силно участие на бизнеса и на потребителите. В пакета също така се предлага производителността на ресурсите да бъде измервана на базата на съотношението БВП/потребление на суровини и да се обмисли повишаването ѝ с  30 % до 2030 г. да бъде определено евентуално за водеща цел при предстоящия преглед на стратегията „Европа 2020“.

Тези инициативи са приети едновременно с допълнителни съобщения относно

  • инициатива за екологосъобразни работни места;
  • зелен план за действие за МСП;
  • възможности за ресурсна ефективност в строителството.

Всички те ще поставят начало на обновена програма за ресурсна ефективност за следващите години.

Следващи стъпки: Законодателните предложения ще бъдат изпратени в Съвета и Парламента.

Въпроси и отговори относно съобщението на Комисията „Към кръгова икономика“ MEMO/14/450

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба по повод започващото Италианско председателство на Съвета на ЕС
Растеж, миграция и заетост са водещите теми на новото председателство Още
Eurasian Holdings Ltd. търси контакти с български дистрибутори
Дейността на холдинга е от търговия с бързооборотни стоки, телекомуникационни технологии и туризъм до образование и обмен на студенти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Бургаската палата – на делова визита в град Александруполис
Посещение на Международния търговски панаир Алекспо 2014 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Обявена е процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Младежка заетост”
Краен срок за подаване на проектно предложение: 4 август 2014 г. Още
От 1 юли НОИ стартира две нови административни е-услуги
Предоставяне по интернет на Декларация за трудова злополука и на Бързо известие за съмнение за професионална болест Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Българска бизнес делегация е на посещение в Туркменистан
В Ашхабад се провежда заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Преход към кръгова икономика с нови работни места и устойчив растеж чрез по-високи цели в областта на рециклирането
Постигането на новите цели за отпадъците ще доведе до създаване на 580 хил. работни места в ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен текстилен панаир в Индия
Спонсорирано участие на купувачи от България Още