Брой 251 (1011), 29-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

На вниманието на българските предприемачи: нови формуляри за сертификати за произход


С цел подобряване и хармонизиране на процедурите по издаването на сертификатите, удостоверяващи произхода на стоките, Световната федерация на търговските палати към МТК - Париж създаде Международна акредитационна верига за сертификатите за произход, с ясно определени изисквания и условия.

Акредитационната верига ще гарантира на бизнеса, на доставчиците, на банките и на митническата администрация, че сертификатите за произход, издадени от Палатите, членове на акредитационната верига, отговарят на международните правила и стандарти и съответстват на най-добрите международно признати практики за осъществяване на тази дейност.

Като дългогодишен член на Международната търговска камара, Българската търговско-промишлена палата извърши технологично обновление на Единния си доброволен Търговски регистър в унисон с новите изисквания на МТК. Важна част бе създадената възможност за електронно подаване от българските фирми през Интернет на заявления и документи, подписани с електронен подпис - както за регистрация, така и  за издаване на сертификати за произход и за АТА карнети.

БТПП представи в МТК необходимите изискуеми документи за присъединяване към Международната акредитационна верига.

Международният акредитационен комитет за сертификатите за произход след обстойно разглеждане на изискуемите документи, представени от БТПП, и впоследствие, след извършен одит на място в Палатата от член на акредитационния комитет, одобри членството на БТПП в Международната акредитационна верига за Сертификатите за произход към МТК.

Палатата бе сред първите 11 търговски палати, одобрени за членове на Акредитационната верига, и получи специалния етикет /международен знак/ с уникален номер, идентифициращ я като акредитирана палата, оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки.

БТПП вече отпечата етикетът върху бланките си за непреференциални сертификати за произход. Формулярите влизат действие от 01.01.2016 г.

Единствено оторизирани от МТК Палати могат заверяват този вид сертификати.

В тази връзка БТПП съобщава, че от 01.01.2016 г. БТПП ще заверява сертификати за непреференциален произход на стоки, изготвени само върху бланките, съдържащи: Етикетът за акредитацията и отпечатения уникален референтен № на съответния комплект (включващ 1 оригинал с вплетен защитен знак, 3 копия и заявление за издаването му).

БТПП обръща внимание, че неоторизирани организации нямат право да ползват този вид бланки на сертификати.

Новите формуляри ще могат да се закупуват единствено от БТПП и от регионалните търговско-промишлени палати/камари.

НОВИНИ ОТ БТПП
На вниманието на българските предприемачи: нови формуляри за сертификати за произход
От 1 януари 2016 г. БТПП ще заверява сертификати за непреференциален произход на стоки само върху бланки, съдържащи Етикет за акредитация... Още
България в международните класации 2015
Без сериозни промени в позицията на страната ни в международен план Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАГТС представи първото пълно „Ръководство по тунелно строителство“
Книгата излиза за първи път на български език и ще се разпространява безплатно Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството прие тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие „България 2020”
Документът включва план за постигане на стратегическите цели на Националната програма за реформи Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък
Утвърден е образец на формуляр за кандидатстване Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация)
Влиза в сила от 1 януари 2016 г. Още