Брой 251 (1011), 29-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък


Със Заповед на министъра на финансите е утвърден образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от ЗКПО за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък. 

Припомняме, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), обнародван в бр. 95 от 8 декември 2015 г. на Държавен вестник, са приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Част от тези промени са свързани с реда и условията за ползване от страна на данъчно задължените лица на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие. Промените са наложени от правото на ЕС в областта на държавните помощи и целят постигане на съответствие на относимите разпоредби на ЗКПО с Насоките за регионална помощ за периода 2014-2020 г. на Европейската комисия.

НОВИНИ ОТ БТПП
На вниманието на българските предприемачи: нови формуляри за сертификати за произход
От 1 януари 2016 г. БТПП ще заверява сертификати за непреференциален произход на стоки само върху бланки, съдържащи Етикет за акредитация... Още
България в международните класации 2015
Без сериозни промени в позицията на страната ни в международен план Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАГТС представи първото пълно „Ръководство по тунелно строителство“
Книгата излиза за първи път на български език и ще се разпространява безплатно Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството прие тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие „България 2020”
Документът включва план за постигане на стратегическите цели на Националната програма за реформи Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък
Утвърден е образец на формуляр за кандидатстване Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация)
Влиза в сила от 1 януари 2016 г. Още