Брой 39 (1051), 25-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнес форум в Ташкент, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест

Българската бизнес делегация, придружаваща министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на икономиката Божидар Лукарски в Ташкент, участва днес в бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест.

Форумът бе открит от председателя на Търговско-промишлената палата на Узбекистан Алишер Шайхов, който подчерта дългогодишното активно сътрудничество между бизнеса и търговските палати от двете страни.

Эльор Маджидович Ганиев, министър на външноикономическите връзки, инвестиции и търговията на Република Узбекистан, поздрави участващите във форума представители на 20 български компании и над 30 узбекски организации и изрази задоволството си от отличната работа на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, непосредствено след провеждането на нейната четвърта сесия. Той съобщи, че са постигнати договорености за задълбочаване на съвместна дейност в областите: енергетика, околна среда, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, строителство и насърчаване на търговско-икономическите взаимоотношения.

Българският министър на икономиката  Божидар Лукарски изтъкна че разширяването на пазарното присъствие, подпомагането на българските производители и износители, подобряването на условията за достъп до чужди пазари, насърчаването и ускоряването на инвестициите и иновациите са сред основните приоритети в икономическата политика на българското правителство.

Външната търговия между България и Узбекистан през последните години се характеризира с многократното нарастване на българския износ, съставен от промишлени стоки, като медикаменти, козметика, машини и апарати. През периода януари - ноември 2015 г. обаче, стокообменът между двете страни отбеляза спад с 23.7% спрямо същия период на 2014 г., като българският износ намаля с 25.1 %, а вносът със 7.4 %.

Изразена бе готовност за организиране на доставки за узбекския пазар на редица стоки, сред които строителна механизация, електрическо оборудване, козметика и парфюмерия, фармацевтични продукти, дървен материал за мебелното производство, медицински изделия, медицински, хирургически и стоматологични прибори, ветеринарна апаратура, доилни машини, индустриални и лабораторни електрически пещи, леярски машини и леярски кофи.

Министър Павлова, която е съпредседател на Смесената междуправителствена комисия, заяви, че България разглежда Узбекистан като свой приоритетен партньор в региона на Централна Азия, с когото желае да продължи да развива приятелски и икономически отношения. Според нея има голям потенциал за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, който досега не е оползотворен в пълна степен. Двустранният стокообмен може и трябва да се увеличи и диверсифицира, допълни още тя и отправи покана към Узбекистан да се възползва от възможностите на пристанищата във Варна и Бургас като отправна точка към европейските пазари за стоки, идващи от Централна Азия, както и от трансграничните ни коридори със страните от Балканския полуостров. Лиляна Павлова подчерта, че един от приоритетите на правителството е създаването на газов център в България, който да разпределя енергийни ресурси от Азия и Близкия изток към Европа.

Лазиз Шавкатович. Кудратов, директор на Агенция Узинфоинвест, направи презентация на икономическия потенциал на Узбекистан. Значителният суровинен потенциал (уран, газ, нефт, злато, памук) и продължаващият демографски ръст (населението е нараснало с около 10 млн. за последните 25 год. до сегашните 31 млн.), наред с други показатели, определят Узбекистан като все по-перспективен партньор за инвестиционно и търговско сътрудничество. През 2014 г. БВП нараства със 7-8% при годишна инфлация 6,1% по узбекски данни (11% и повече, според чужди).

Страната усилено работи за постигане на енергийна и продоволствена независимост и се стреми приоритетно да развива високотехнологични производства като автомобилостроене, нефтохимия, производство на битова електроника. Същевременно, правителството е акумулирало почти 25 млрд. дол. в специален Фонд за развитие, от който, наред с чуждите инвестиции,  се финансира реализацията на различни програми за развитие на инфраструктурата  („Национална магистрала”), на жилищното строителство („Жилища за млади фермери”), на текстилната промишленост, електрониката, фармацевтиката и др.

Главният секретар на Палатата Васил Тодоров представи възможностите за правене на бизнес в България и приоритетите на страната в областта на инвестициите. Акцент в неговото изказване бе поканата към компании от Узбекистан да инвестират в България. Васил Тодоров подчерта положителните аспекти в икономическата и бизнес среда, стабилността по отношение на валутната система, ниските данъци – корпоративен и подоходен, доброто географско положение на страната и др. Всички тези предпоставки гарантират интензифициране на търговските и икономически връзки между България и Узбекистан. Презентация  тук..

Участниците във форума бяха запознати с възможностите за приватизация в Узбекистан. През пролетта на 2015 г. е стартирана амбициозна програма за приватизация на 1247 предприятия /16 в нефтената и газовата промишленост, 14 в хранителната промишленост, 4 от химическата промишленост и др. области /, банки и застрахователни компании. Перспективите за развитие на износа на узбекски стоки на българския пазари и общите точки в сътрудничеството в областта на съвместното производство на строителни материали също са били разяснени. Повече информация тук.

Една от туристическите компании от България, участващи във форума, съобщи, че в рамките на посещението е подписала договор с местен партньор за обмен на туристи и в периода юни–септември 2016 г. по отсечката Бургас-Ташкент ще се осъществят чартърни полети.

Форумът продължава с двустранни срещи в секторите: строителство, инфраструктура, транспортно-строителна техника, туризъм, недвижими имоти, козметика, хранително-вкусова промишленост, специална продукция и др.

Официалната делегация, в която са включени министърът на икономиката Божидар Лукарски, зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Мариета Захариева, народни представители от Парламентарната комисия за приятелство с Узбекистан, начело с председателя Найден Зеленогорски, ще проведе редица срещи с партньорски институции на съответните нива в Ташкент.

Утре, 26 февруари, бизнес делегацията ще посети Търговско-промишлената палата на Узбекистан.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум в Ташкент, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест
Очертани са секторите със значителен потенциал за ръст на стокообмена и привличане на инвестиции Още
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев оглави Комитета за международна търговия и инвестиции към Европалати
Комитетът ще подпомага търговската стратегия на ЕС, създаването на прозрачни, ясни и лесно приложими правила за бизнеса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Председателят на Търговско-промишлената камара–Пловдив: Повече от 300 млн. лв. ще са щетите за българския бизнес от блокадите
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие днес промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия
Въвежда се фигурата на представителна организация в сектор "Тютюн" Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическа политика: Европейският парламент обсъжда нуждата от структурни реформи
Осем години след началото на кризата европейските икономики се възстановяват бавно и неравномерно Още
Европейската комисията поиска от България и още 6 страни от ЕС да транспонират Директивата за създаване на единно европейско железопътно пространство
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN