Брой 39 (1051), 25-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Икономическа политика: Европейският парламент обсъжда нуждата от структурни реформи


Осем години след началото на кризата европейските икономики се възстановяват бавно и неравномерно, като редица страни се борят с високата задлъжнялост, а безработицата остава твърде голяма на много места. На 24 февруари депутатите в Европейския парламент разискваха предизвикателствата в пленарен дебат за годишния цикъл на координиране на икономическата политика. Парламентарните комисии са подготвили доклади, които се обявяват за структурни реформи, повишаващи производителността и заетостта.

Пленарен дебат за Европейския семестър

Координацията на икономическите политики в ЕС се осъществява в рамките на т.нар. Европейски семестър. Той се състои от две части: първо, Европейската комисия изготвя обзор на перспективите пред ЕС като цяло и формулира общи приоритети, като те се одобряват от държавните ръководители на ЕС. След това Комисията разработва конкретни препоръки за отделните страни, които се одобряват от страните-членки в Съвета и се изпълняват от съответната страна.

Пленарният дебат вчера следобед бе основан на общия преглед от Комисията на състоянието на европейската икономика, известен като Годишен обзор на растежа. Парламентарните комисии по икономически въпроси, заетост и вътрешен пазар са изготвили свои доклади в отговор на документа на Комисията.

Нужда от повече инвестиции

Докладът на икономическата комисия, подготвен от Мария Жоау Родригеш (С&Д, Португалия), призовава за ускоряване на възстановяването чрез структурни реформи и подкрепа на търсенето. „В Португалия политиката на икономии донесе безработица, бедност и икономическа емиграция, но също така и амнистия за богатите, избягващи данъци. Много хора едва изхранват семействата си или се отказват изцяло от това да имат деца. Нищо от тези неща не е подобрило нашата конкурентоспособност“, казва авторката на доклада.

Според нея „еврозоната трябва да бъде управлявана като една икономика“: страни, които изнасят много повече, отколкото внасят, „могат да си позволят да увеличат заплатите и вътрешните инвестиции, за да се увеличи местното търсене и цялата еврозона да постигне по-висок растеж.“

Социалният ефект от реформите

Докладът на комисията по заетост, подготвен от София Рибейро (ЕНП, Португалия), посочва, че създаването на качествени работни места и генерирането на растеж трябва да бъде в основата на политиката на ЕС и на страните-членки. Авторката на доклада споделя: „С цел осигуряване на реално развитие подкрепям осъществяването на европейска политика, основана на структурни реформи, консолидация на бюджета и устойчиво инвестиране съвместно с анализ на социално-икономическото въздействие на тези мерки“.

Единният пазар като инструмент за конкурентоспособност

Единният пазар е основният стълб на европейските икономики, затова неговото усъвършенстване ще помогне за подобряване на конкурентоспособността и за създаването на работни места, изтъква доклад на комисията по вътрешен пазар, изготвен от Катрин Стайлър (С&Д, Великобритания).

Източник: Европейски парламент

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум в Ташкент, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест
Очертани са секторите със значителен потенциал за ръст на стокообмена и привличане на инвестиции Още
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев оглави Комитета за международна търговия и инвестиции към Европалати
Комитетът ще подпомага търговската стратегия на ЕС, създаването на прозрачни, ясни и лесно приложими правила за бизнеса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Председателят на Търговско-промишлената камара–Пловдив: Повече от 300 млн. лв. ще са щетите за българския бизнес от блокадите
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие днес промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия
Въвежда се фигурата на представителна организация в сектор "Тютюн" Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическа политика: Европейският парламент обсъжда нуждата от структурни реформи
Осем години след началото на кризата европейските икономики се възстановяват бавно и неравномерно Още
Европейската комисията поиска от България и още 6 страни от ЕС да транспонират Директивата за създаване на единно европейско железопътно пространство
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN