Брой 105 (1117), 03-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на БТПП с доклад пред Международната конференция на труда


Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството си на делегат на българските работодатели на 105-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ), изнесе  доклад  от името на всички национално представителни работодателски организации с фокус върху тристранния диалог в България и ролята на социалните партньори при решаването на всички важни въпроси от социалната и икономическата сфера. Той отбеляза, че с общи усилия социалните партньори са успели да запазят най-ниските данъци в Европейския съюз върху доходите на физическите лица и фирмите - само 10%, нивото на държавния дълг - сред най-ниските в Европа и света и дори да се постигне излишък в бюджета на България за първите месеци на тази година - предпоставка в дългосрочен план за по-добра социална среда. Цветан Симеонов се спря и на предизвикателствата пред българските работодатели и изрази несъгласие с административното определяне на минималната работна заплата и на осигурителните прагове.

На 2 юни Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, в качеството си на делегат от групата на българските организации на работниците и служителите, представи доклад с визия, че МОТ има сили и може да гарантира правата и интересите на трудещите се хора.

По време на конференцията, председателят на БТПП проведе среща с посланик Иван Пиперков, постоянен представител на България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева. Посланик Пиперков представи последните инициативи на Постоянното представителство, сред които изложба на модерно българско изкуство „За буквите – кирилицата в съвременното българско изкуство” на 24 май в Двореца на нациите в Женева по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Част от картините, включени в изложба на модерно българско изкуство в Двореца на нациите в Женева

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП с доклад пред Международната конференция на труда
С фокус върху тристранния диалог в България и ролята на социалните партньори при решаването на важни въпроси от социалната и икономическата сфера Още
БТПП участва в дискусия на тема „Бъдещето на борсовата индустрия“
По повод 25-годишнината от възстановяване на борсовата търговия в България и създаването на Софийска стокова борса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Форум „Възможности за българските предприемачи в Украйна“
7 юни 2016 г., Пловдив Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ регистърът е изцяло електронен и централизиран
За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Open4Business Matchmaking Event, 19-21 септември, гр. Печ, Унгария
За обмен на добри практики и създаване на национални и транснационални икономически и проектни партньорства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП ще гласува нови правила за легализация на документи в ЕС и премахване на апостила
Новите правила ще доведат до отпадане на административни формалности Още