Брой 105 (1117), 03-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ регистърът е изцяло електронен и централизиран


С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, обнародвани в бр.8 на Държавен вестник /29.01.2016 г., регистърът е изцяло електронен и централизиран от 1 май 2016 г.

Агенция по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.

Заявленията за вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ и приложенията към тях, се подават по електронен път или на хартиен носител в службите по регистрация на Агенция по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

Регистър БУЛСТАТ e достъпен през следния адрес: http://www.bulstat.bg/

Информация за услугите, предлагани от Регистър Булстат, банкова сметка, както и статистика за броя нововписани субекти в регистър БУЛСТАТ, разпределени по месец и по вид е достъпна на: http://www.registryagency.bg/bg/services/registr-bulstat/

 Приемно време: Регионална дирекция - София - приемно време - 09:00 ч.-17:00 ч.] Служби Регистър Булстат във всички останали градове - приемно време - 08:30 ч.-17:00 ч.

За информация относно Регистър Булстат: E-mail: bulstatcard@registryagency.bg

Информационен център - 0 700 121 07, Тел.: 02/9486 212 - гл. експерт Десислава Друмева – от 09:00 ч. до 17:30 ч., Тел.: 02/9486 224 - гл. специалист Надежда Николина – от 09:00 ч. до 17:30 ч.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП с доклад пред Международната конференция на труда
С фокус върху тристранния диалог в България и ролята на социалните партньори при решаването на важни въпроси от социалната и икономическата сфера Още
БТПП участва в дискусия на тема „Бъдещето на борсовата индустрия“
По повод 25-годишнината от възстановяване на борсовата търговия в България и създаването на Софийска стокова борса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Форум „Възможности за българските предприемачи в Украйна“
7 юни 2016 г., Пловдив Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ регистърът е изцяло електронен и централизиран
За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Open4Business Matchmaking Event, 19-21 септември, гр. Печ, Унгария
За обмен на добри практики и създаване на национални и транснационални икономически и проектни партньорства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП ще гласува нови правила за легализация на документи в ЕС и премахване на апостила
Новите правила ще доведат до отпадане на административни формалности Още