Брой 234 (744), 04-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представи проучване на Европалати „Европейски икономически преглед 2015“


 
 
Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 22-ра поредна година проведе изследване „Европейски икономически преглед 2015 – Еurochambres economic survey 2015”. В него са обобщени мненията на над 60 000 фирми в Европа. В България единствено БТПП проучва виждането на бизнеса и за 16-ти път страната ни участва в тази инициатива. Анкетирани са 618 фирми, членове на БТПП, през септември 2014 г. 
 
БТПП представи проучването с акценти върху България и очакването на фирмите относно икономическа среда, приходи от продажби в страната и от износ, заетост, инвестиции.
 
На пресконференция председателят на Палатата Цветан Симеонов посочи, че прогнозите за България показват леко подобрение спрямо предходното изследване, което предполага възстановяване, макар и бавно. Българските фирми са сред първите десет страни по оптимистични очаквания за приходите от износ и за заетостта, докато перспективите за бизнес климата, продажбите в страната и инвестициите ни отреждат  по-задни позиции. 
 
Какви ще са параметрите на икономическата политика и цените на енергията и суровините през 2015 година – това са основните въпроси, които безпокоят предприемачите, като ограничават възможностите за по-висока производителност и конкурентоспособност. 
 
Бизнес климат
Oколо една трета (36%) от фирмите очакват да подобрят резултатите от дейността си през 2015 г., 17% прогнозират спад, а почти половината (47%) смятат, че икономическото им развитие през 2015 г. ще остане на нивото от 2014 г. Показателят за бизнес климата у нас през 2015 г. се подобрява спрямо резултатите за 2014 г., но рискове са налице заради нестабилността и крехкото икономическо възстановяване. 
 
Приходи от експорт
Традиционно фирмите у нас са с по-добри очаквания за продажбите в чужбина, спрямо приходите им от вътрешния пазар. Близо половината (48%) смятат, че ще могат да постигнат ръст на износа догодина. Износът през 2015 г. се очаква да расте, но с бавни темпове, заради геополитическото напрежение и несигурната глобална среда. Бизнесът не очаква значително увеличение на вътрешното търсене, като 52,6% прогнозират, че приходите им през 2015 г. ще са същите като през тази година. 
 
Заетост
При заетостта за втора поредна година се забелязва стабилизиране, като 64% от участвалите в проучването смятат, че ще запазят броя на служителите си. Намалява делът на фирмите, които прогнозират спад в заетостта (от 11% през 2014 г. на 9% през 2015 г.). Окуражаващите признаци за заетостта обаче са поставени на риск, заради възможния натиск върху пазара на труда. 
 
Инвестиции
Има известно подобрение по отношение на инвестициите, макар че все още голяма част от фирмите се ориентират към запазване на нивото от 2014 г. (според 53%). Намерения за повече инвестиции догодина заявяват 36%. За намаляване на инвестиции мислят около 11%, докато при миналогодишното изследване са били 16%. 
 
Резултати за Европа
Като предпазливо оптимистични определя Европалати очакванията на бизнеса в Европа за 2015 година. Показателят за бизнес климата през 2015 г. се подобрява в европейските страни, но се отчита забавяне на темпа на възстановяване. Макар че има значителни разлики в отделните държави, като цяло се очертава картина на нисък растеж, при която темпът на напредък се влияе от продължителна стагнация, нулева инфлация и влошаваща се външна среда. Сред най-големите пречки пред бизнеса в Европа са вътрешното и външното търсене и условия на икономическата политика. Достъпът до финансиране също остава сред важните притеснения на фирмите, допринасящ за застой на инвестициите.
 
Страни, в които са предприети амбициозни програми за реформи, като Португалия и Испания, показват значително увеличаване на показателя за бизнес климата за 2015 година. Същевременно ниската инфлация и притесненията, свързани с напрежението с Русия, са довели до по-предпазлива прогноза от германските фирми.
 
За повече информация: (EES 2015)
 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи проучване на Европалати „Европейски икономически преглед 2015“
Българските фирми са сред първите десет страни по оптимистични очаквания за приходите от износ и за заетостта Още
БТПП подкрепи някои параметри на проектобюджета за 2015 г. и изрази резерви по други
На съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и по труда, социалната и демографската политика Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект “Избор на одитор”
По проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обща позиция до ЕК срещу ретроактивните мерки във ВЕИ сектора
Очакванията са тази позиция да бъде взета предвид при прилагането на политиките от новия еврокoмисар с ресор „Климат и енергетика” Мигел Канете Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Кофас отбеляза 20 години в България
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри новата ОП „Добро управление“ с бюджет 657 млн. лева
Програмата е насочена към въвеждането на електронното управление в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб
На автомобилния сектор се падат една четвърт от общите инвестиции в НИРД на обхванатите от сравнителния анализ компании Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Пазарът на мебели в САЩ
Секторен анализ, изготвен от Служба по търговско-икономически въпроси - Вашингтон Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Hong Kong Trade Development Council предлага насърчителни спонсорски програми
За бизнес посещения на фирми, развиващи търговска дейност в областта на дамска/мъжка/детска мода Още