Брой 234 (744), 04-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб


Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на базираните в ЕС компании са се увеличили с 2,6 % през 2013 г. въпреки неблагоприятните икономически условия. Този растеж обаче е по-слаб в сравнение с предходната година, когато тези инвестиции нараснаха с 6,8 %. Той изостава от средното за света увеличение (4,9 %), както и от нарастването на инвестициите на компаниите, базирани в САЩ (5 %) и Япония (5,5 %).

Тези данни са част от публикувания днес сравнителен анализ на Европейската комисия за инвестициите на промишлеността в НИРД, в който са включени водещите 2500 компании в света. На тях се падат около 90 % от общите разходи на предприятията за НИРД. Данните показват, че базираните в ЕС компании (633) са инвестирали 162,4 млрд. евро през 2013 г., докато базираните в САЩ компании (804) са инвестирали 193,7 млрд. евро, а 387 японски компании — 85,6 млрд. евро.

Водещи компании и сектори по отношение на НИРД

Базираната в ЕС компания за производство на автомобили „Фолксваген“ е начело в световната класация за втора поредна година с общи инвестиции в НИРД от 11,7 млрд. евро (увеличение с 23,4%). Второ и трето място заемат „Самсунг“ (Южна Корея) и „Майкрософт“ (САЩ).

На автомобилния сектор, където инвестициите отново са нараснали (с 6,2%), се падат една четвърт от общите инвестиции в НИРД на обхванатите от сравнителния анализ компании. От друга страна във високотехнологичните сектори, например фармацевтичната промишленост и секторите за производство на хардуер и технологично оборудване, се наблюдава по-слаб растеж — това е довело до намаляване на общото средно равнище на инвестициите в НИРД в Европа.

Заетост

В обхванатите от анализа компании през 2013 г. са работили 48 млн. души. През последните 8 години (2005-2013 г.) заетостта в базираните в ЕС компании е нараснала с 18,2 %, като този растеж се дължи най-вече на секторите с по-интензивна НИРД. Тази тенденция остава силна, въпреки слабото понижение на заетостта (с 0,6%) в компаниите от ЕС миналата година.

Тенденции

В ЕС 97 % от общите инвестиции в НИРД са направени от компании, намиращи се в 10 държави. Общият резултат до голяма степен се дължи на компании, базирани в три страни: Германия, Франция и Великобритания, на които се падат повече от две трети от общите инвестиции. В Германия и Обединеното кралство инвестициите на компаниите са продължили да нарастват (съответно с 5,9% и 5,2%) над средното равнище, докато при френските компании се наблюдава спад на инвестициите в НИРД (-3,4%).

Намаляващите инвестиции в няколко големи компании в ЕС са се отразили особено силно на равнището на инвестициите в НИРД в техните страни. Такъв е случаят с Нокиа (-17,1%) или STMicroelectronics (-19,2%), които са повлияли значително на общите инвестиции във Финландия (-11,6%) и Нидерландия (-0,1%) — две от 10-те водещи страни в Европа.

Същевременно инвестициите в НИРД на компании, базирани в някои страни от ЕС, са отбелязали растеж над средния в световен мащаб — Ирландия (13,6%) и Италия (6,4%), или над средния за ЕС — Испания (4,4%).

За повече информация:

Информационен документ „Световни тенденции в частните инвестиции в НИРД. Факти и цифри“

Сравнителен анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2014 г.

Проучване на ЕС за тенденциите при инвестициите на промишлеността в НИРД за 2014 г.

Инфографики: Сравнителен анализ на ЕС за НИРД. Извършване на сравнителна оценка на постиженията на промишления сектор в ЕС в областта на иновациите, за да се подпомогне изготвянето на политиката на Съюза

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи проучване на Европалати „Европейски икономически преглед 2015“
Българските фирми са сред първите десет страни по оптимистични очаквания за приходите от износ и за заетостта Още
БТПП подкрепи някои параметри на проектобюджета за 2015 г. и изрази резерви по други
На съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и по труда, социалната и демографската политика Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект “Избор на одитор”
По проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обща позиция до ЕК срещу ретроактивните мерки във ВЕИ сектора
Очакванията са тази позиция да бъде взета предвид при прилагането на политиките от новия еврокoмисар с ресор „Климат и енергетика” Мигел Канете Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Кофас отбеляза 20 години в България
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри новата ОП „Добро управление“ с бюджет 657 млн. лева
Програмата е насочена към въвеждането на електронното управление в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб
На автомобилния сектор се падат една четвърт от общите инвестиции в НИРД на обхванатите от сравнителния анализ компании Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Пазарът на мебели в САЩ
Секторен анализ, изготвен от Служба по търговско-икономически въпроси - Вашингтон Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Hong Kong Trade Development Council предлага насърчителни спонсорски програми
За бизнес посещения на фирми, развиващи търговска дейност в областта на дамска/мъжка/детска мода Още