Брой 191 (1203), 05-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Корпоративната социална отговорност – устойчиво бъдеще за бизнеса и хората

Семинар на тема „КСО за всеки – устойчиво бъдеще за бизнеса и хората“ се проведе в София, в сградата на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Семинарът е в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“, който цели да информира представители на работодателите от региона относно добрите практики и създаването на механизми  за социално отговорно и социално устойчиво развитие на бизнес дейности.

От българска страна в проекта участват Българската търговско промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара.

По време на семинара бяха представени следните теми:

  • Постижения и предизвикателства пред КСО, подходи и добри практики в глобален, европейски и национален български мащаб
  • Становище на Икономическия и социален съвет на България (ИСС), озаглавено „КСО – достижения и предизвикателства“, и анализа на ИСС на тема „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики“.
  • Нефинансовата отчетност като инструмент за повишаване на прозрачността на компаниите
  • Бизнес етика и КСО
  • Резултати от съвместното изследване с национален обхват на БТПП, АИКБ и БСК върху проблемите на Корпоративната социална отговорност в България и социалната отчетност.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че за бизнеса е важно да бъде „добър корпоративен партньор”, да създава атмосфера на лоялност и да гради устойчиво своята висока репутация. Отговорни към високите очаквания на обществото, работодателите чрез своята КСО са призвани да облагородяват средата в социален, икономически и екологичен аспект.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на Япония и председателят на БТПП обсъдиха съвместни инициативи
Японски фирми проявяват интерес към хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство Още
БТПП работи по проект FASTEST – за изграждане на предприемачески умения в учениците от хранително-вкусовия сектор
Успели предприемачи от агроиндустрията предават добри практики на младите Още
Иракски предприемачи проучват условията за бизнес в България
Председателят на Нинавския клон на Асоциацията за развитие на индустрията и търговията на иракските предприемачи посети БТПП Още
Корпоративната социална отговорност – устойчиво бъдеще за бизнеса и хората
Семинар за вграждане в бизнеса на стратегии за устойчивото развитие Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Северен Рейн-Вестфалия като бизнес дестинация
Ново издание на Германо-българската индустриално-търговска камара Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
МВФ повиши прогнозите си за икономическия растеж на България за настоящата и следващата година
Според шестмесечния доклад на фонда World Economic Outlook Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар на тема: "Изисквания за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди"
21 октомври 2016 г., Български институт за стандартизация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина от ЕП и Парижкото споразумение за климата може да влезе в сила
Влизането в сила на Парижкото споразумение по-малко от година след подписването му е огромно постижение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network