Брой 6 (516), 09-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства получава подкрепата на Палатата


Как да се помогне на фирмите да преодолеят кризата чрез модернизиране на производството, за да представят конкурентни продукти, обсъдиха председателят на Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства Борил Ташев и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Отбелязана бе и ролята на работодателите за осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на риска.

На срещата се обсъдиха възможности за сътрудничество между двете организации в областта на рекламата на произвежданите в България продукти на фирмите от бранша, участие в специализирани изложения в страната и чужбина, бизнес делегации с цел разширяване на контактите и директна връзка с доставчици.

Изразено бе общото виждане за важността на участие в проекти като инструмент за финансиране и въвеждане но нови технологии и оборудване за стимулиране на българското производство в сектора и повишаване конкурентоспособността на фирмите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства получава подкрепата на Палатата
Реклама на произвежданите продукти на фирмите от бранша, участие в специализирани изложения и бизнес делегации са основни сфери на сътрудничество Още
Среща с представители на японското посолство и на Японо-българския икономически съвет
Двустранните отношения в областта на туризма - сред темите на срещата Още
Конкурс за наградата „Бизнес за мир на Осло” 2014
Тя се присъжда за етични и отговорни бизнес действия и принципи в полза на обществото Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Засега няма поводи за ръст на цените на зърното през 2014 г.
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Целта е ефективна защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, на корпоративни данъци... Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Разгледана беше ревизирана версия на проекта на споразумението за партньорство
Документът е в последната фаза на изготвяне, като се планира след приемане от Министерския съвет, той да бъде официално изпратен на ЕК Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за обществени поръчки 2014
5, 6 и 7 февруари 2014 г., София, София Принцес Хотел Още