Брой 5 (1269), 09-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП е сред най-ревностните радетели на европейската интеграция на България


БТПП е сред най-ревностните радетели на европейската интеграция на България. Припомняме, че още през 1994 г.  БТПП бе приета за член на Асоциацията на европейските търговски палати – няколко месеца преди започването на предприсъединителните преговори  на България за членство в ЕС, което е изключение от практиката и безспорно признание за авторитета и ролята на БТПП. От 2000 г. към БТПП е създаден Евроклуб, който активно подкрепя процеса на присъединяване на България към ЕС и интегрирането на българския бизнес в единния вътрешния пазар.

Според БТПП една от най-важните ползи, които българските фирми получиха след присъединяването ни към ЕС, е улеснената търговия със страните-членки – българският износ отбеляза значителни темпове на увеличение – нараства от 13 млрд.евро (2007 г.) на 23 млрд.евро (2015 г.).

На следващо място членството ни подпомогна за създаване на нови партньорства на българските фирми с тези в ЕС и успешна икономическа интеграция – проличава и от инвестициите в българската икономика, особено през първата година на присъединяване – с рекорд от над 9 млрд. евро. Общо инвестициите в страната към 1 януари 2007 г. са 17 млрд. евро при 39 млрд. евро към септември 2016 година.

Несъмнено положително за бизнеса в България са средства от европейските програми, с които нашите компании подобряват производствата си и качеството на стоките, в т.ч. мениджърите подобряват и предприемаческите си умения.

Не бива да пропускаме и развитието на големите инфраструктурни проекти чрез европейските фондове, които имат цялостно позитивно влияние за бизнеса и за гражданите.

Подкрепата на европейската интеграция не означава безкритично приемане на всичко. От БТПП все още сме недоволни от опитите за регулация на всички процеси и дейности, опитите да се ограничи стремежа на новите страни-членки с по-ниски данъчни ставки да станат по-привлекателни за инвеститорите с т.нар. унифициране на данъчното законодателство.

Отбелязваме като отрицателно, че в Европа няма видим напредък от страна на администрацията да намалява регулациите за бизнеса – има много директиви и регламенти. Фирмите са пренатоварени и нямат възможност да следят множеството публични консултации, повечето от които не се случват на най-важния етап в процеса на законодателството или имат само формален характер.

Според БТПП стремежът на ЕС да ограничава саморегулацията на определени сектори или дейности също е негатив за бизнеса.

Не бива да пропускаме и че заради отсъствието на мерки и стимули за задържането на квалифицирани кадри да остават в страните в ЕС, което за България стои като проблем още по-остро.

В заключение балансът за България е повече от положителен – не само в икономически план, но и в широк кръг от аспекти на всекидневния живот.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е сред най-ревностните радетели на европейската интеграция на България
Отбелязваме първото си десетилетие като европейски граждани и се подготвяме за първото си ротационно Председателство на Съвета на ЕС Още
Делегация на Конфедерацията на търговците и занаятчиите от Турция посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и изпълнение на съвместни проекти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдружение „Клуб отбранителна индустрия” организира посещение в Израел
Работни срещи с израелски фирми от отбранителната индустрия, ИТ сектора и киберсигурността Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Вижте колко данъци ще платите през 2017 година!
Сайтът "Моите данъци" позволява на всеки работещ да изчисли данъците и осигуровките, които плаща на държавата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
Всеки туроператор ще бъде задължен и да предоставя номер и дата на сертификата за сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на изложение за ресторантьори NRA Show 2017 в Чикаго
Търговската служба към Посолството на САЩ организира официалната делегация Още