Брой 194 (704), 09-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Планират се съвместни инициативи за насърчаване на предприемаческите връзки между България и Великобритания


Ана Рослониец, инвестиционен съветник за Централна и Източна Европа в Държавната организация за търговия и инвестиции на Великобритания (United Kingdom Trade and Investment  - UKTI),  посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов. Целта на срещата бе поощряване на предприемаческите връзки между България и Великобритания и представяне на предимствата за стартиращи предприятия, които Великобритания предлага. Освен стабилност и предвидимост на политиките, чуждите фирми могат да разчитат и на:

  • Повече видимост и доверие към фирмите, които желаят да изнасят от Великобритания
  • Достъп до централите на големите фирми. Половината европейски фирми имат офиси във Великобритания
  • Нисък данък (10%) за фирми, генериращи печалби от патентовани продукти или услуги. Допълнителни намаления за фирми, занимаващи се с развойна дейност
  • Осъществяване на лесни връзки между бизнес, образование и развойни центрове и бързо намиране на партньори за бизнес или развойна дейност
  • Голям местен пазар и клиенти, отворени към нови продукти. Силно развита електронна търговия
  • Лесен достъп до финансиране – Великобритания е на второ място в света по рисков капитал, съществуват мрежи от бизнес ангели и много възможности за crowdfunding.

В срещата участваха и директорите на дирекция „Международно сътрудничество“ Габриела Димитрова и „Европейски иновационен и информационен център“ Елеонора Карнаса.  Обсъдени бяха възможностите за съвместни инициативи в подкрепа на интернационализация на българския бизнес, както и предстоящ бизнес форум между британски и български фирми. Информация за предстоящите съвместни събития ще бъде публикувана в бюлетин Инфобизнес.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Планират се съвместни инициативи за насърчаване на предприемаческите връзки между България и Великобритания
По линия на партньорството между БТПП и Държавната организация за търговия и инвестиции на Великобритания (UKTI) Още
Покана за участие в търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
1 - 9 ноември 2014г., Национален дворец на културата - София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Търговище представи 54 строителни компании на он-лайн търговско изложение “Build e-EXPO”
Предстоят още виртуални събития за секторите хранително-вкусова промишленост и индустриални машини Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на постановление на МС за по-добра координация при управлението на средствата от ЕС
Подобряване комуникацията на всички нива, така че всеки да може да се ползва от опита на другите, както и да се търси съгласие при спорни въпроси Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд „Земеделие” приема заявки за плащане по схемата за компенсации на засегнатите от руското ембарго производители
Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по адрес на регистрация на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица Още
Публикувани са изменения в насоките и изискванията за кандидатстване по "Младежка заетост" и „По-близо до работа”
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Позиция на КЗК по Бялата книга на европейската комисия за промени в регламента за сливанията
Бялата книга въвежда определението „съществена за конкуренцията връзка“ и кумулативните критерии, на които трябва да отговарят сделките по придобиване на миноритарни участия, непредоставящи права на контрол Още
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
В новата „голяма седморка” влизат Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексико, Русия и Турция
По данни на МВФ през 2014 г. Китай ще стане лидер по БВП Още