Брой 29 (1541), 09-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Присъединете се към иноваторите на проект “МОВЕКО” !


Българската търговско-промишлена палата е партньор по проект МОВЕКО по програмата за транснационално сътрудничество в Дунавския регион. В разработването на проекта участват 12 организации, университети, технологични центрове   и компании,  свързани със сектора  за преработка и  оползотворяване на вторичните суровини, от 9 страни:  Австрия, България, Германия, Словения, Словакия, Унгария, Румъния, Хърватска и Сърбия.

Основна цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, които да стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ – модел, който стимулира ефективното и ефикасно  използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс за ново производство.

Въвеждането на модела на „кръговата икономика“ изисква прилагането на нови еко- технологии,  стратегии и бизнес модели, които да допринесат за развитието на  иновативен и социално отговорен Дунавски регион.

В  следващите дейности по  изпълнение на проекта  предстои:

  • Набиране на „добри практики“ от български фирми, свързани с рециклиране и повторно използване на вторични суровини;
  • Набиране на експонати за виртуалната изложба, която ще включва  иновативни технологии/процеси/ за преработка на вторичните суровини и тяхното повторно използване и продукти, произведени от вторични суровини;
  • Разширяване на мрежата от български организации и фирми, които работят в сферата на кръговата икономика, които ще бъдат включени в мрежата на иноваторите в Дунавския регион .

Присъствието на повече „добри практики“, организации и МСП, които имат разработки в  сферата на по-пълното оползотворяване на вторичните суровини, ще покаже страната  ни като активен участник в процеса на опазване на околната среда. Освен това, ще подпомогне процеса  за разширяване на бизнес  сътрудничеството между  фирми и технологични центрове в Дунавския регион за създаване на регионална еко-система. Всички изпратени материали ще бъдат публикувани на сайта на проекта http://www.interreg-danube.eu/moveco.

Вашите “добри практики“, или  продукти и технологии за  изложбата  можете да изпращате  на e-mail: projects@bcci.bg. Същите трябва да бъдат съпроводени от снимков материал/макет  и да  бъдат описани на английски език, съгласно приложените формуляри - № 1 (добри прaктики и експонати за изложбата)  и № 2 (иновации, свързани с „кръговата икономика“ ).

Разчитаме на Вашата активност, за да увеличим броя на иноваторите, „добрите практики“ и експонатите за изложбата от България.

В края на проекта през м. май на 2019 г., по време на международната  конференция, посветена на „кръговата икономика“  във Виена, Австрия, най-добрите практики, експонати или иновационни технологии  ще бъдат оценени и наградени, както  и  ще бъдат промотирани сред фирми и организации в Дунавския регион.

На сайта на проекта е качена  една „добра практика“  от България  в  брошурата „Your trash is my treasure“, а именно  - рециклиране на цветно стъкло от Булпак България АД.

Повече за добрите практики вижте   ТУК

Екипът на проекта остава на разположение  да отговори на всякакви допълнителни въпроси на тел. 02/ 8117408, или 02/9883482.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно ЗИД на Наказателния кодекс
Предлаганите промени не намират опора в Конституцията и прогласените в нея принципи на разграничение на собствеността на частна и публична Още
БТПП ръководи заседание на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ
Представяне на нови инициативи и приоритети за дейността на Комитета Още
Търговският съветник към Посолството на Испания посети БТПП
През есента на тази година се очаква бизнес мисия на испански компании в България Още
Присъединете се към иноваторите на проект “МОВЕКО” !
Изпратете Вашите „добри практики“ или продукти и технологии за виртуалната изложба Още
Посетете SOFIA WINE & SPIRIT FEST - изложение-дегустация на вино, спиртни напитки и храни
Може да разгледате изложението чрез 360-градусов виртуален тур и да получите информация директно от производителите Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК образува производство по застъпничество за конкуренцията във връзка с проекта на ЗИД на Закона за енергетиката
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Ръст на износа и вноса през 2017 г.
Вносът от трети страни се увеличава през 2017 г. с 24% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
589 000 европейски фирми ще се възползват от финансиране по линия на Плана Юнкер
До момента 366 инфраструктурни и иновационни проекта са одобрени по линия на ЕФСИ Още