Брой 203 (1714), 24-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП разработи обучителна платформа за зелени обществени поръчки


Онлайн обучителната платформа, създадена в рамките на проект GPP-Furniture по програма Еразъм+, бе представена на информационно събитие, състояло се на 23 октомври.  Финална версия на разработения курс ще бъде достъпна за пилотно тестване на български език в края на месец ноември на сайта на проекта www.gpp-furniture.eu и/или на линк www.losglobos.eu

Обучителната платформа е напълно безплатна и всеки желаещ може да се регистрира и премине модулите, които представляват интерес за него. Курсът е разделен на следните части:

  • Модул 1: Основни аспекти на обществените поръчки, обществени поръчки и иновации. Включва теми като въведение, основни правни понятия, процедури за възлагане на обществени поръчки, оценка на риска и стратегии за правата върху интелектуалната собственост, обществени поръчки за иновации.
  • Модул 2: Зелени обществени поръчки, покриващ теми правила, разпоредби, принципи и политики на зелените обществени поръчки, електронно подаване, оценка на риска за околната среда и права за интелектуална собственост.
  • Модул 3: Зелени технологии и материали, използвани в сектора за производство на мебели. Представените теми са: критерии за зелени технологии и материали, екологични сертификати, зелени технологии и материали в интегрираните системи за управление, жизнен цикъл на мебелите, фаза на рециклиране и др.

Всеки модул включва анимирани видеоклипове и презентации със записан глас, разнообразни упражнения за затвърждаване на знанията  и раздел с допълнителни полезни материали. В края на модула има тест с 10 въпроса – при постигнати 60% верни отговори, участниците получават сертификат за съответния модул. След успешното преминаване на трите модула е предвиден финален тест, състоящ се от 15 въпроса – по 5 въпроса на модул.

------------
Проект GPP Furniture стартира в края на 2016г. с  цел да повиши  знанията и уменията на заетите в мебелната индустрия  по отношение на изискванията за изработване на  екологични мебели и участие в „зелени“ обществени поръчки чрез разработване на он лайн курс за зелени обществени поръчки.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Браншови организации споделят опит и добри практики
Предлагат съвместно подготвяне на Закон за браншовите организации Още
Регионалният форум GS1 в Европа обсъжда качеството на данните за продуктите и синхронизацията им
В контекста на изпълнението на проекта GS1 Cloud Още
БТПП разработи обучителна платформа за зелени обществени поръчки
Платформата е безплатна и съдържа модули с анимирани видеоклипове, презентации, упражнения... Още
От днес до 27 октомври - изложение за здраве и красота с биопродукти в ЦУМ-София
Покана за презентация "Икономическо сътрудничество и перспективи за правене на бизнес в Казахстан"
2 ноември от 10 часа в Палатата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Турските митнически власти са въвели нови изисквания при оформянето на АТА карнети
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Работна програма на Европейската комисия за 2019 г.
Реализиране на обещанията и подготовка за бъдещето Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Австрийска стопанска мисия „Машиностроене и металообработка“
8 ноември, от 10 до 16 часа в хотел Holiday Inn, София Още
Информационна сесия във връзка с провеждане на Четвърта тръжна процедура по Плана за европейските коопериращи държави (PECS)