Брой 203 (1714), 24-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Браншови организации споделят опит и добри практики

В рамките на дискусия по темата „Регулация и саморегулация на бизнесите в България“ браншовите организации-членове на БТПП споделиха опит, добри практики и бъдещи инициативи.

Представени бяха резултатите от проведено сред браншовите организации анкетно проучване по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа. Според БО основните пречки са:

  • голямата административна тежест и излишни регулации; настояват за ограничаване на държавната намеса в икономиката и предлагат съвместно подготвяне и приемане на Закон за браншовите организации.
  • ограничените възможности на пазара на труда;  нужно е разработване на национална програма за развитие на квалифицирана работна ръка.
  • инфраструктурата, образованието, здравеопазването, намаляването на престъпността също са фактори, които оказват негативно влияние върху дейността им.

Според БО услугите, които получават от администрацията и са свързани с конкретния бранш не са задоволителни и не ги удовлетворяват, защото са бавни и бюрократични. Мнението им за начините и прозрачността при провеждане на обществени поръчки е разделено 50:50. 60% от анкетираните организации подкрепят публично-частното партньорство като начин на инвестиране.

БО и членовете им използват в голяма степен услугите, предоставяни от БТПП и са доволни от тях.

На срещата бяха дискутирани следните теми:

Клъстерите в България – успешна форма за развитие и насърчаване експортната дейност на предприятията“- представена от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП и председател на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове.

„Пазарът на недвижими имоти – за жилищни и бизнес цели. Ролята на индустриалните имоти за развитие на регионите.“ – представена от Ирена Перфанова – председател на Съвета на браншовите организации и зам.- председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“..

Продуктов каталог на GS1 – представен от Васил Михайлов – експерт в GS1 България. 

Възможности на Съвета по инвестиции при БТПП за финансиране на частни бизнес проекти“ – представена от Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции при БТПП.

„Новите проекти на Съвета по иновации при БТПП – представена от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при Палатата.

„Презентация на вина, участвали в Седмото издание на Балкански винен фестивал (BIWC)“ – направена от Галина Нифору, председател на Българската асоциация на иносителите на вина.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Браншови организации споделят опит и добри практики
Предлагат съвместно подготвяне на Закон за браншовите организации Още
Регионалният форум GS1 в Европа обсъжда качеството на данните за продуктите и синхронизацията им
В контекста на изпълнението на проекта GS1 Cloud Още
БТПП разработи обучителна платформа за зелени обществени поръчки
Платформата е безплатна и съдържа модули с анимирани видеоклипове, презентации, упражнения... Още
От днес до 27 октомври - изложение за здраве и красота с биопродукти в ЦУМ-София
Покана за презентация "Икономическо сътрудничество и перспективи за правене на бизнес в Казахстан"
2 ноември от 10 часа в Палатата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Турските митнически власти са въвели нови изисквания при оформянето на АТА карнети
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Работна програма на Европейската комисия за 2019 г.
Реализиране на обещанията и подготовка за бъдещето Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Австрийска стопанска мисия „Машиностроене и металообработка“
8 ноември, от 10 до 16 часа в хотел Holiday Inn, София Още
Информационна сесия във връзка с провеждане на Четвърта тръжна процедура по Плана за европейските коопериращи държави (PECS)