Брой 53 (1565), 16-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството


Дирекция „Данъчна политика“ приема Вашите мотиви за основателни и ще има предвид предложението Ви за промяна на чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството при изготвянето на следващ законопроект за изменение и допълнение на ЗСч“.

Това се казва в писмо от Министерството до финансите, в отговор на предложението на АОБР за промени в Закона за счетоводството. Предложените от АОБР редакции в ЗСч се отнасят до реда за публикуване на декларация от предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Според сега действащия текст, предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, като за това не се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Потърпевши от разпоредбите на чл. 38, ал. 9, т.2  са организации, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър, или за които крайният срок за регистрация не е настъпил. Такива са, например, търговските представителства, дружествата по смисъла на Закона за задълженията и договорите, работодателските и синдикалните организации, както и организациите с нестопанска цел. Въпреки непълния регламент, посочените по-горе лица ще носят отговорност по чл. 77 от ЗСч, за неподадена в срок декларация.

Предложението на АОБР е провокирано от постъпили множество сигнали от страна за затруднения в работата на Търговския регистър.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката
Договорено е продължаване на работата по дискутираните проблеми Още
Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са публикувани в днешния брой на Държавен вестник
Приети от Народното събрание по настояване на национално представителните работодателски организации Още
Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството
БТПП организира ексклузивни двустранни бизнес срещи с фирми от Германия
27 март 2018 г. в Палатата Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции за участие в оценка на "дигиталната зрялост" на гр. София
По линия на проект Digital Cities Challenge на Европейската комисия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Издаване на удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства в електронна форма и предаването им по електронен път Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новият стандарт ISO 31000 опростява управлението на риска
Предоставя по-ясни, по-кратки и по-прецизни насоки, които да подпомогнат организациите при прилагането на принципите на управление на риска Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в гр. Истанбул, 2-4 април 2018 г.
В рамките на посещението в Турция на министъра на икономиката Емил Караниколов Още