Брой 237 (1995), 10-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Между 23 и 25 млрд. лева годишно е оборотът на сивата икономика у нас
"Сивото убива конкуренцията! Сивото убива правата на хората, техните социални и осигурителни права". Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на заключителния форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, който се проведе вчера в София. 

Между 23 и 25 млрд. лева годишно е оборотът на сивата икономика у нас, показват данни на КНСБ, предимно в търговията, селското стопанство и авторемонтните дейности. Синдикатът е разработил и предложения за редица законодателни промени за ограничаване на недекларираната заетост и проявленията на сивите практики. От КНСБ предлагат промени в Закона за ДДС, в трудовия и в социално-осигурителния кодекс, в Закона за обществените поръчки, с цел ограничаване на недекларираната заетост и сивата икономика.

На свой ред министърът на финансите Владислав Горанов изтъкна необходимостта от обостряне на гражданската нетърпимост към подобни практики.

За участие във форума бяха поканени представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и социално-икономически партньори, неправителствени организации и личности от бизнеса. От страна на Българската търговско-промишлена палата присъстваше нейният председател Цветан Симеонов. Сред гостите на форума бяха новоназначеният министър на труда и социалната политика Деница Сачева,  председателят на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Петър Кънев.

Превенцията и борбата с недекларирания труд са във фокуса на вниманието и на БТПП.  По линия на проект, изпълняван от Палатата, БТПП стана първата работодателска организация, която изпълни поредица от дейности за повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. БТПП проведе около 700 обучителни, информационни и дискусионни събития; създаде  Виртуална социална академия като уеб базиран инструмент за самоинформиране. Специално за нуждите на кариерното израстване на наетите лица и откликване на потребностите на работодателите от квалифицирани специалисти, по проекта бяха създадени 29 Центъра за кариерно развитие за формиране нов тип поведенческа култура. Подготвени бяха предложения за конкретни законодателни промени в трудовото законодателство.

 

.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Между 23 и 25 млрд. лева годишно е оборотът на сивата икономика у нас
Форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“ Още
Съветът по инвестиции при БТПП проведе годишно общо събрание
Обсъждане на приоритетите в дейността за 2020 година Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца връчи приза „Мито Орозов“ за новаторство, индустриален подем и социална отговорност
ИНТЕРВЮ
Бързооборотният сектор губи милиони от ниска ефективност
Бъдещето на търговията с бързооборотни стоки налага автоматизация и използване на стандарти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Създаване на информационна система „Регистър на пълномощните“ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов наръчник на ISO „ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство“
Как да извлечем най-доброто от прилагането на стандарта Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, януари 2020
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още