Брой 239 (1251), 12-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в дискусия на тема „Предизвикателства пред системите за почтеност на местно ниво”

Асоциация "Прозрачност без граници" отбеляза Международния ден за борба с корупцията с официално представяне на резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност.

Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Участие във форума взеха представители на институциите, на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса. БТПП бе представена от председателя Цветан Симеонов. Като един от добрите примери за активна роля на бизнес организациите в изследването е посочена дейността на Палатата в Благоевград. Организацията е изградила практика да оказва подкрепа на фирми, които считат, че са засегнати от решения на институциите.

БТПП многократно отправя предложения за намаляване на административната тежест върху бизнеса – инструмент за превенция и ограничаване на корупционния натиск, и насърчава добрите практики и възможностите за усъвършенстване на местната среда.

Най-висок е индексът за почтеност на общините София, Бургас и Стара Загора.

Като цяло има понижаване на оценките на общинските съвети. Сред добрите примери са Бургас, Габрово, където прякото взаимодействие и доброто сътрудничество между кмета и Общинския съвет дават водещи стойности на прозрачност и на публичност в работата и ефективност, дори в работата на двете институции.

Като цяло хората са недоволни от механизмите за обратна връзка с органите на местната власт.

От изследваните 27 общини само в 5 функционират местни омбудсмани, които са с най-висока оценка като влияние върху местната администрация.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в дискусия на тема „Предизвикателства пред системите за почтеност на местно ниво”
София, Бургас и Стара Загора са водещи по местна почтеност Още
Среща с д-р Ярон Брук, президент на Института Айн Ранд - САЩ
По покана на Института за свободен капитализъм "Атлас" Още
Кръгла маса на тема: „Новите кредитни продукти на ПРОКРЕДИТБАНК в подкрепа на иновативни МСП” - 14 декември 2016
Финансовите инструменти, които българският бизнес може да използва Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г.
БТПП продължава да отстоява позицията си против увеличаване на минималната работна заплата Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Булгаргаз предлага синьото гориво да поскъпне с 13.5% от 1 януари 2017 г.
Увеличение на цената с 13,53 на сто в сравнение с прилаганата през четвъртото тримесечие на 2016 г. Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Разходите за образование се увеличават без особен ефект за качеството му
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Обявление за провеждане на сондажни работи за подземни води в Тунис
Възможност български фирми да подадат оферти Още