Брой 239 (1251), 12-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Разходите за образование се увеличават без особен ефект за качеството му


Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика

Като продължение на поредицата от статии за изпълнението на консолидирания бюджет в периода 2008-2015 г., която ИПИ публикува от средата на октомври, тази седмица фокусът е върху разходите за образование.

Въпреки натрапчивия рефрен, че средствата за образование са много малко, това е разходна функция, която бележи едно от най-големите увеличения в периода 2009-2015 г., макар и сравнително неравномерно. Така например за разглежданите осем години разходите за образование се увеличават с 43% или близо 940 млн. лв., като през 2015 г. достигат около 3,1 млрд. лв. Това обаче се дължи на огромното им увеличение през 2008 г. в размер на около 590 млн. лв., а през останалите години се наблюдават и понижения.

Като дял от бюджетните разходи те възлизат на около 10% през по-голямата част от разглеждания период, като през 2008-2009 г. достигат 11%, а през 2015 г. се свиват до 9%. Това е и другата заблуда около този сектор – въпреки че всяко правителство твърди, че образованието е сред водещите приоритети, предвидените средства като дял от бюджета са почти постоянни. Т.е разходите за други функции се увеличават по-бързо, което навежда на мисълта, че те са и по-важен приоритет за управляващите. Ситуацията е малко по-различна, ако бюджетът за образование се съотнесе към БВП на страната. Такова сравнение показва, че отношението расте до 2009 г., когато достига близо 3,9% от БВП, след което се наблюдават две години на спад по време на усилията на правителството за фискална консолидация. В периода 2012-2014 г. отново се отчита ръст и тези разходи надминават 3,9% от БВП. През 2015 г.  съотношението отстъпва до 3,5%.

Източник: МФ, НСИ, собствени изчисления

Докато понижението на разходите за образование през 2010-2011 г. се обяснява със стремежа за фискална консолидация, то понижението им през 2015 г. буди изненада. Това се дължи почти изцяло на спада на средствата по европейски програми, а голямата част от тях са насочени към:

  • осигуряване на достъп до образование и обучение;
  • насърчаване на иновациите и научно-развойната дейност с цел изграждане на икономика, основана на знанието;
  • разработване и изпълнение на стратегия за учене през целия живот;
  • транснационално и междурегионално сътрудничество.

Целта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е „увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование  за преодоляване на проблема с ограничения достъп до пазара на труда поради липса на умения или поради неадекватност на уменията на хората”. Предвид състоянието на пазара на труда и нарастващия недостиг на квалифицирани работници, едва ли може да се каже, че програмата е била особено успешна, което означава, че загубата на тези средства едва ли ще окаже негативно влияние върху пазар на труда.

И ако спадът на разходите за образование през 2015 г. се обяснява основно с по-малко европейски средства, то резкият им скок през 2008 г. се дължи на провеждане на реформи. Така например, тогава се въвеждат делегирани бюджети за училищата, които са съпроводени с ръст на разходните стандарти с 24%. Заедно с това в края на 2007 г. се увеличават заплатите в сектора с 18%, а от началото на 2008 г. те се дерегулират. Отпуснати са и допълнителни средства за компенсиране на нетния доход от въвеждане на пропорционално подоходно облагане, както и за прилагане на Национална програма „Диференцирано плащане”.

Структурата на разходите в образованието също се променя значително през годините. Така например делът на разходите за ВУЗ се увеличава с около 4 пр.п., а разходите за детски градини нарастват с 2 пр.п., докато този на общообразователните училища се увеличава само с 1 пр.п. В същото време разходите за професионалните училища и паралелки намаляват заради по-ниски интерес към тях.

Източник: МФ, собствени изчисления

Независимо от постоянно увеличаващите се разходи и насочването на повече средства към средното и висшето образование, ефектите от тези разходи не се виждат. Както вече писахме резултатите от висшето образование са далеч от желаното, а реформите при финансирането му не просто буксуват, а понякога са дори стъпка назад. Не е много по-различна ситуацията при средното образование, както се вижда от резултатите от международната класация PISA 2015. И докато при нея резултатите поне се покачват, макар и позицията ни в световната класация да спада заради по-голям напредък на останалите страни, то резултатите от матурите (които ще коментираме следващата седмица) се влошават през всяка следваща година. Започналата реформа в образованието (както в средното, така и във висшето) може би ще даде резултати, но те няма да са видими в непосредствено бъдеще, а пазарът на труда вече боксува при рекордна липса на подходяща работна сила.  

Трудно може да се каже, че финансовият ресурс в образователната система е недостатъчен, но ясно се вижда как средствата не се използват по най-добрия начин. Ако тази тенденция продължи, пълният ефект от негативните резултати от нея ще стане ясен след години, когато реформирането на системата ще е още по-трудно и още по-скъпо.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в дискусия на тема „Предизвикателства пред системите за почтеност на местно ниво”
София, Бургас и Стара Загора са водещи по местна почтеност Още
Среща с д-р Ярон Брук, президент на Института Айн Ранд - САЩ
По покана на Института за свободен капитализъм "Атлас" Още
Кръгла маса на тема: „Новите кредитни продукти на ПРОКРЕДИТБАНК в подкрепа на иновативни МСП” - 14 декември 2016
Финансовите инструменти, които българският бизнес може да използва Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г.
БТПП продължава да отстоява позицията си против увеличаване на минималната работна заплата Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Булгаргаз предлага синьото гориво да поскъпне с 13.5% от 1 януари 2017 г.
Увеличение на цената с 13,53 на сто в сравнение с прилаганата през четвъртото тримесечие на 2016 г. Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Разходите за образование се увеличават без особен ефект за качеството му
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Обявление за провеждане на сондажни работи за подземни води в Тунис
Възможност български фирми да подадат оферти Още