Брой 113 (873), 16-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Световния конгрес на търговските палати в Торино


Успешно приключи 9-тият Световен конгрес на търговските палати, който се състоя в гр. Торино, Италия. Повече от 1600 представители на бизнеса и на търговско-промишлените палати от 120 страни по света се обединиха около 3 ключови цели:

  • ОБЩНОСТ: засилване на ролята на глобалната мрежа от търговски палати;
  • ИДЕНТИЧНОСТ: затвърждаване на ролята на палатите в подкрепа на бизнеса,
  • ВИЗИЯ: за ново устойчиво бъдеще на палатите и бизнеса, основано на иновации и нови технологии.

България бе представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Препотвърдени бяха основните документи за палатите по формирането на законодателството и Хартата на търговските палати - за активизиране ролята на търговските палати в глобалната икономика като двигател на растежа, заетостта и устойчивото развитие. Конгресът в Торино стана форум за обмен на опит и добри практики между палатите за превръщане на иновациите в реални услуги за бизнеса.

Фокус в разискванията отново бе ролята на малките и средни предприятия и укрепването на финансовия сектор.  Очертани бяха проблемите на малките и средни предприятия в развиващите се страни като достъп до Интернет, иновации, обучение по външна търговия, интернационализация на дейността им. В тази посока ще са насочени усилията на Международната търговска камара и на търговско-промишлените палати в отделните страни.

Участието на БТПП в 9-тия Световен конгрес на търговските палата е потвърждение на стремежа й да участва в изграждането на силна мрежа от дългосрочни партньорства с търговските палати от цял свят. В рамките на конгреса председателят на БТПП проведе редица индивидуални срещи, сред които с председателя на Истанбулската търговска палата Ибрахим Чаглар, със секретаря на европейско-китайския макропредприемачески клуб Анна Вики и др.

Следващият Световен конгрес на търговските палати ще се проведе през 2017 г. в Австралия.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Световния конгрес на търговските палати в Торино
И потвърди готовността си да подкрепи изграждането на силна мрежа от дългосрочни партньорства с търговските палати от цял свят Още
БТПП високо оценява приноса на Томас Брънс за развитието на търговско-икономическите връзки между България и САЩ
Със съдействието на търговския съветник и на неговия екип бяха осъществени редица успешни инициативи Още
Покана за участие в бизнес мисия в Палермо, 12- 15 юли 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми (потенциални купувачи) ще бъдат напълно покрити Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Тържествена сесия в Шумен по повод на 120-годишнината от създаването на търговските палати в България
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти „АКТИВНИ" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
Регламентира намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големите индустриални потребители Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Насърчаване на устойчивия растеж и по-добро качество на живота в България
Европейската комисия прие днес две програми за финансиране от ЕС на стойност 2,8 милиарда евро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-пакистански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи
22 юни 2015 г.,„Гранд Хотел София”, гр. София Още