Брой 178 (1689), 18-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП успешно приключи четири месеца предсрочно проекта КРОС-БИ


По Националния план за действие по заетостта 2018 

Българската търговско-промишлена палата за по-малко от осем месеца обучи 1300 безработни лица от уязвими групи, които в резултат на проведените обучения придобиха нови професии и част от професии, ключови компетентности, умения и квалификации, които да им помогнат да се включат успешно на пазара на труда.

Целта на проекта бе насърчаване на заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвими групи, чрез мерки за активизиране, придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите, с оглед постигане на съответствие между професионалната подготовка на работната сила и нуждите на работодателите от работници със съответни умения и квалификация.

Проектът имаше балансиран национален обхват, като обучителните центрове бяха в градовете:  Стара Загора, Пазарджик , Враца, Търговище , Бургас, Благоевград, Габрово, Варна, Айтос, Несебър, Добрич, Монтана, София, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Троян, Русе, Попово, Разград, Силистра, Тутракан, Бяла, Кубрат и Хасково.

Предвид заявените от работодателите в съответните населени места нужди от специалисти с конкретни умения и квалификации, по-голямата част от обучаемите – 800 лица - бяха насочени към придобиване на първа квалификационна степен по специалностите „Оператор на компютър“, „Шивачество“, „Помощник в строителството“, „Хотелиерство“, „Стругарство“ и  „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“,  а над 500 безработни лица бяха включени в обучения за придобиване на специфични компетентности и професионална квалификация по част от професии като: „Търговски представител“, „Сътрудник маркетингови дейности“,  „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Обслужване на заведения в обществено хранене“, „Организация на дейностите в места за настаняване“, „Застрахователно и осигурително дело“,  „Озеленяване“ и  „Търговия“.

С провеждането на квалификационните обучения по Националния план за действие по заетостта 2018  (НПДЗ 2018) БТПП постигна целите си  да подпомогне политиките и усилията на останалите институции в националния процес по насърчаване на  заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи.

По проекта КРОС-БИ Палатата, като работодателска организация, не само организира обученията на безработните лица, но чрез членуващите в нея фирми осигури заетост на значителна част от тях. Предвидената по проекта заетост  в размер на общо 40% от броя на обучаемите бе надхвърлена с 9% - или общото постигнато равнище на заетостта е 49%, от която за 5% от тях е субсидирана заетост, а за останалите 35% - несубсидирана заетост, самонаемане и стажуване.  Общият брой на лицата, включени в заетост, е 574 с участието на 120 работодатели.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация, водена от БТПП, участва във форум на инициативата „Три морета“
Възможности за реализация на съвместни проекти в областта на регионалната свързаност Още
БТПП успешно приключи четири месеца предсрочно проекта КРОС-БИ
По Националния план за действие по заетостта 2018 Още
Нагласите на бизнеса за подкрепа на служителите с деца-ученици
Проучване на БТПП по повод първия учебен ден Още
Покана за семинар “Възможности за износ на хранителни стоки”
21 септември от 10 часа в БТПП Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: През август безработицата в страната продължава да намалява
64% от заявените работни места - в частния сектор; най-търсени са преподаватели Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Здравната реформа – повече пари за същото
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Засилване на диалога и активизиране на търговско-икономическите отношения с Виетнам
Представяне на българската икономика в Ханой и Хошимин Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция Online Advertising 2018
За членовете на БТПП такса участие с 5% отстъпка Още