Брой 135 (1399), 18-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за среща с ръководители на СТИВ


БТПП кани представители на българския бизнес на среща с ръководители на службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ). Срещата ще се състои на 25 юли 2017 г. в София Тех Парк (София, бул. „Цариградско шосе“ 111В) от 9:30 до 13:00 часа.

Заинтересованите български фирми могат да предоставят информационни материали, брошури и презентации по време на срещите.

Желаещите да участват е необходимо предварително да изпратят попълнена регистрационна карта на  E-mail:  v.velichkov@bcci.bg , в срок до 19 юли (сряда).

За допълнителна информация: Дирекция “Международно сътрудничество и международни организации” към БТПП, тел.: 02/ 8117 494 (~497, ~489).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Коментари и предложения на БТПП по проекта на споразумение за механизъм за определяне на МРЗ
Представен от Министерство на труда и социалната политика с цел подпомагане на договарянето между социалните партньори Още
Покана за среща с ръководители на СТИВ
25 юли 2017 г., София Тех Парк Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2017 г.
Приходната агенция ще изпрати над 3000 напомнителни електронни писма Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация
Нов набор от действия за допълнително подпомагане на европейските региони да инвестират в т. нар. „интелигентна специализация“ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Доклад от пазарните консултации за „Фонд за градско развитие“
Оптимизиране на структурата на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на широк кръг заинтересовани лица на пазара Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнам стартира интернет-страница за външна търговия
Ще улесни фирми износителки от България и потенциални инвеститори във Виетнам Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири и изложби
Съобщения, получени в БТПП Още