Брой 135 (1399), 18-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Виетнам стартира интернет-страница за външна търговия


СТИВ – Ханой информира, че на 12.07.2017 г. на тържествена церемония в Ханой с участие на заместник министър-председателя Вуонг Бинх Хуе е представен и пуснат в действие нов интернет- портал за външна търговия с Виетнам. Порталът е разработен съвместно от Министерство на финансите, Главно управление „Митници“ и представителството на Световната банка.

Порталът осигурява достъп до информация за вносни и износни режими, както и за специализирани вносно-износни процедури за специфични продукти. Особено полезна е препратката към митническата тарифа на ГУ „Митници“, където по единен идентификационен номер или ключова дума/продукт може да бъде открита съответната митническа тарифа за съответната страна вносител на продукта.

В алгоритмичен вид са представени стъпките по реализиране на вноса/износа на определени продукти или група продукти, като информацията за това също излиза по зададен артикул в инструмента за търсене.

Порталът е опростен и максимално ефективен за потребителите. Той поддържа голяма база данни /около 2000 документа/ в достъпни формати на законова и подзаконова база. Порталът е на виетнамски и английски езици.

Новият търговски портал ще улесни максимално фирми износителки от България и потенциални инвеститори във Виетнам. Той дава възможност за детайлно предварително планиране на сделки/инвестиции. Намиращата се в него информация може да бъде официално цитирана и използвана в официални документи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Коментари и предложения на БТПП по проекта на споразумение за механизъм за определяне на МРЗ
Представен от Министерство на труда и социалната политика с цел подпомагане на договарянето между социалните партньори Още
Покана за среща с ръководители на СТИВ
25 юли 2017 г., София Тех Парк Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2017 г.
Приходната агенция ще изпрати над 3000 напомнителни електронни писма Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация
Нов набор от действия за допълнително подпомагане на европейските региони да инвестират в т. нар. „интелигентна специализация“ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Доклад от пазарните консултации за „Фонд за градско развитие“
Оптимизиране на структурата на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на широк кръг заинтересовани лица на пазара Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнам стартира интернет-страница за външна търговия
Ще улесни фирми износителки от България и потенциални инвеститори във Виетнам Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири и изложби
Съобщения, получени в БТПП Още