Брой 12 (1024), 19-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП


Връчване на наградите във Втория конкурс, 2015 г.

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП ще се проведе Третият конкурс в две категории: за номинираие на иновативен проект през 2015 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2015 г. Конкурсът за първи път се организира съвместно с Българската академия на науките, EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК и ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в която са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както беше при оценяването на проектите в предишния конкурс. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на СИРТ.

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в сградата на Българска академия на науките, Големия салон през месец април 2016 г., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата..

Анотацията за най-успешно иновативно предприятие следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите.  

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 28.03.2016 г., на вниманието на Юлиан Петков – технически секретар на СИРТ, тел.: 0877 163 583;  E-mail: yulian.petkov@inovacii.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП
За най-добър иновационен проект и най-успешна иновативна фирма Още
Наситена програма очаква бизнес делегацията ни при посещението в Аржентина
В рамките на делови форум в Буенос Айрес БТПП ще подпише Споразумение за сътрудничество с Търговската палата на Аржентина Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фасилити мениджмънт асоциация представя проект с международно участие
За насърчаване на дейности за проучване и подготовка на създаването на Европейски дружества, или Европейски кооперативни дружества в сектора на услугите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Декларациите с баркод смятат сами дължимия данък
Избягват се технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
Очаква се да се намали административната тежест и да се спести организационен и финансов ресурс на бизнеса Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Новата Европейска професионална карта улеснява работата в друга страна от ЕС
За признаване на квалификациите в 5 области – в бъдеще процедурата ще обхване и други професии Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.