Брой 12 (1024), 19-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози


На портала за обществени консултации на Министерски съвет днес е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози. Предлаганият законопроект цели преодоляване на неясноти и празноти в закона и  създаване на гаранции от страна на държавата за законосъобразно протичане на процедурата по налагане на особен залог и възвръщане на доверието на гражданите и бизнеса при упражняване на правото на договаряне и стопанска инициатива.

Предвижда се преминаването на дейността на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията като се  предоставят  електронни услуги в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и превръщането на регистъра в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози. Така ще се намали  административната тежест и ще се спести организационен и финансов ресурс на бизнес.

Обществените консултации са открити до 9 февруари 2016 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП
За най-добър иновационен проект и най-успешна иновативна фирма Още
Наситена програма очаква бизнес делегацията ни при посещението в Аржентина
В рамките на делови форум в Буенос Айрес БТПП ще подпише Споразумение за сътрудничество с Търговската палата на Аржентина Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фасилити мениджмънт асоциация представя проект с международно участие
За насърчаване на дейности за проучване и подготовка на създаването на Европейски дружества, или Европейски кооперативни дружества в сектора на услугите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Декларациите с баркод смятат сами дължимия данък
Избягват се технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
Очаква се да се намали административната тежест и да се спести организационен и финансов ресурс на бизнеса Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Новата Европейска професионална карта улеснява работата в друга страна от ЕС
За признаване на квалификациите в 5 области – в бъдеще процедурата ще обхване и други професии Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.