Брой 182 (439), 19-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет


На 18 и 19 септември в Брюксел се провежда 492-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). В работата на участва заместник-председателят на БТПП Георги Стоев

През първия ден бяха обсъдени и приети:

  • Индустриална политика на ЕС за космическия сектор - разгръщането на потенциала за икономически растеж в сектора
  • Състоянието на Съюза за иновации 2012 г. - ускоряване на промяната
  • Съпоставимост на таксите/платежни сметки - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции
  • Биоциди - Предложение за регламент на Европейския парламент относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Георги Стоев участва в работни групи на Европейския парламент за: Координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност; Бъдещето на улавянето и съхранението на СО2 в Европа.

Днес на пленарната сесия бяха обсъдени и приети следните документи:

  • Преразглеждане на Директивата относно ядрената безопасност - за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
  • Продоволствена сигурност и биоенергия
  • Морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление
  • План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан – осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
  • Влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“.

Зам.-председателят на БТПП участва и в дебата по изготвяне на становища на ЕИСК, съгласно процедурата, предвиждаща разисквания, по:
- Управление на предизвикателствата, свързани с водата, в Евро-средиземноморския регион
- Определяне на цели за устойчиво развитие – приносът на европейското гражданско общество към позицията на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
София и Белград да станат първите балкански столици, свързани с магистрала, предложи председателят на БТПП
Двете страни заедно изграждат общи проекти, стартират нови инициативи с общоевропейско значение Още
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет
Основните теми от дневния ред на сесията са индустриалната политика за космическия сектор, иновациите и водните ресурси Още
Управляващият Посолството на Португалия посети БТПП
Обсъдена бе идеята за създаване на смесена българо-португалска камара Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нова специалност ,,Електронна търговия’’ в професионална гимназия ,,Цар Иван Асен II’’ – Асеновград
Инициативата е на Търговско-промишлена камара - Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Втори пакет с предложения за намаляване на административната тежест
В тях не се включват около 40 мерки в областта на строителството, които предстои да бъдат предложени допълнително Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Увеличават се гарантираните вземания на работниците при несъстоятелност на работодателя Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа губи 193 млрд. евро годишно от неплатено ДДС
Изследване, финансирано от Европейската комисия, предоставя детайлни данни за разликите между дължимото и събраното ДДС в държавите-членки в периода 2000-2011 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП набира документи за участие в Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2014
25–28 януари 2014 г., Париж, Франция. Още