Брой 55 (1067), 21-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в дебат за европейската стратегия в областта на миграцията


Заместник председателят на БТПП Георги Стоев участва в дебат, посветен на външната политика на ЕС и приноса на организираното гражданското общество в глобалната стратегия. Фредерика Модерини, Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, говори за ролята на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за формирането на външната политика и политиката за сигурността на ЕС, като определи ЕИСК като „част от външната политика на ЕС“. Тя отправи покана към ЕИСК да допринесе за процеса, като отбеляза, че участието на гражданското общество е от ключово значение за разрешаването на кризи и утвърждаването на европейските интереси и ценности по света.

Г-н Стоев се включи и в дебат относно европейската стратегия в областта на миграцията, във връзка с представянето на доклада на ad hoc групата „Миграция и бежанци“ с участието на Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по вътрешните работи и миграцията.

Дебатите се осъществиха по време на мартенската сесия на ЕИСК. На нея бяха  приети и  Програма за подкрепа на структурните реформи в съответствие  с Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

Заместник председателят на Палатата участва и в обсъждането на Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, ЕИСК и Комитета на регионите за Осъвременяване на единния пазар с повече възможности за гражданите и предприятията и на Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване.

Обсъдено бе и  изпълнението на Европейската програма за сигурност: план за действие на ЕС относно незаконния трафик и използване на огнестрелни оръжия и взривни вещества и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП се присъединява към инициатива, посветена на делото на Евлогий и Христо Георгиеви
За възраждане идеите и ценностите на велики българи с принос за възхода на българската нация Още
БТПП участва в дебат за европейската стратегия в областта на миграцията
За външната политика на ЕС и приноса на организираното гражданското общество в глобалната стратегия Още
БТПП – домакин на партньорска среща по проект ФАСТЕСТ за подкрепа на „агро-предприемачеството“
Представители от 5 държави – участници в проекта, ще идентифицират национални практики на успели предприемачи в агро-индустрията Още
Покана за представяне на книгата „И аз за Япония“
Автор: доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция „Диагноза: Българско здравеопазване - състояние, лечение, перспективи“
22 март, „София Хотел Балкан“, зала „Роял“ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 5.8% за година
Най-голямо е увеличението в строителството - с 11 на сто Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Създава се възможност за ползване на данни от обществени електронни съобщителни мрежи.... Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Приемът на заявления за застраховане на селскостопанска продукция започва от днес
По Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство