Брой 55 (1067), 21-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 5.8% за година


По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година.

Най-голямо е увеличението в строителството - с 11 на сто. В индустрията разходите са с 8.1% по-големи, а в услугите - с 4.6%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в административните и спомагателните дейности - с 14.2%, в операциите с недвижими имоти и строителството - по 11%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е отчетен в секторите "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 2.3%, и "Транспорт, складиране и пощи" - с 2.5%.

Намаление с 0.6% на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор "Хотелиерство и ресторантьорство".

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП се присъединява към инициатива, посветена на делото на Евлогий и Христо Георгиеви
За възраждане идеите и ценностите на велики българи с принос за възхода на българската нация Още
БТПП участва в дебат за европейската стратегия в областта на миграцията
За външната политика на ЕС и приноса на организираното гражданското общество в глобалната стратегия Още
БТПП – домакин на партньорска среща по проект ФАСТЕСТ за подкрепа на „агро-предприемачеството“
Представители от 5 държави – участници в проекта, ще идентифицират национални практики на успели предприемачи в агро-индустрията Още
Покана за представяне на книгата „И аз за Япония“
Автор: доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция „Диагноза: Българско здравеопазване - състояние, лечение, перспективи“
22 март, „София Хотел Балкан“, зала „Роял“ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 5.8% за година
Най-голямо е увеличението в строителството - с 11 на сто Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Създава се възможност за ползване на данни от обществени електронни съобщителни мрежи.... Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Приемът на заявления за застраховане на селскостопанска продукция започва от днес
По Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство