Търговско-промишлена палата – Враца чества своя 30-годишен юбилей


Признат и търсен партньор, двигател на икономическото развитие на региона

Търговско-промишлена палата – Враца чества своя 30-годишен юбилей в условия на пандемия. Обстановката в страната не й позволява за празнува в духа на традициите -  със своите партньори, фирми членове, предприемачи и колеги от други палати и институции. Събитието ще бъде отбелязано само с няколко покоения членове на Управителния съвет - от създаването на Палатата до днес, които ще разкажат за изминалите години и успехи на Палатата.

Търговско-промишлена палата - Враца благодари на всички за съвместната работа и подкрепа през годините. В снимки и факти в интернет и в социалните медии екипът разказва  30-годишната история на Палатата и по този начин показва на бизнес средите и широката общественост, че Търговско-промишлена палата - Враца е в зрялата възраст, че на нея може да се разчита и в бъдеще за икономическото и социално развитие на региона, за утвърждаване на гражданското общество. Екипът вижда резултатите от своята работа, усеща промяната и ясно заявява, че „първите седем“ на Търговско-промишлена палата – Враца отдавна са смело извървяни и че тези 30 години са активни в натрупването на опит и много партньорства в страната, в Европа и в международен план.

Сред най-големия успех на Палатата е регионалната разпознаваемост и активна дейност на двата европейски информационни центъра, чиято приемна структура е Търговско-промишлена палата – Враца, а именно Enterprise Europe Network - Враца и Европа Директно - Враца – първата контактна точка с Европа с широко отворени врати за бизнеса в региона, за граждани и институции от 1999 г.  до днес.

Чрез европейските центрове, Enterprise Europe Network - Враца и Европа Директно - Враца Търговско-промишлена палата - Враца подпомага фирмите и иноваторите в региона да разширят своите пазарни ниши, да намерят нови партньори и контрагенти, да бъдат иновативни, креативни и устойчиви.

Посланици на добра воля за Враца и региона в много точки в Европа и света, екипът на Палатата търси и намира партньори за разширяване пазара на фирмите от региона и привлича инвеститори. Увенчани са с успех усилията на ръководството да присъедини област Враца към избираемата териториална зона на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. ТПП-Враца е учредител на Регионалния Академичен Център - Враца. А от 2020 г. Палатата е съучредител и член на „Регионален Иновационен Център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България и на „Дигитален иновационен хъб – Северозапад“ към Аутомотив клъстер България.

Заслужават отбелязване усилията на Търговско-промишлена палата – Враца за въвеждането на дуалното обучение в областта, черпейки от богатия опит на партньори от Германия, Австрия и други държави от Дунавския регион,  чрез провеждане на множество срещи между бизнеса, училища и родители, редица обучения на възрастни, изпълнения на проекти, свързани с професионалното обучение и реализацията след това на младите хора на пазара на труда.

За своята 30-годишна активна работа и значими постижения Палатата получава много награди. Първата – Телевизионният приз за развитие и поощряване на бизнеса в региона от далечната 2001 година има сантиментална стойност за екипа на Палатата. А последната – бронзова статуетка „Хермес“, първо място в категория „Регионални търговско-промишлени палати (камари) в системата на БТПП“ за принос при постигане на целите и задачите на БТПП София, получена през 2020 г., е доказателство за последователността и устойчивостта в развитието на Палатата, защото за 30-годишната си история тя получава бронзовата статуетка „Хермес“ за четвърти път. Между тези признания се нареждат грамоти за успешно реализирани проекти, за принос в развитието на туризма на територията на община Враца, за принос в обогатяването на международна изложба АГРА - Международен панаир Пловдив през 2020 г. и много, много други.

Екипът е амбициран и мотивиран и в бъдеще да работи все така успешно и устойчиво, за да превърне региона в модерен европейски дом.

Честит 30-годишен юбилей на Търговско-промишлена палата - Враца!