Брой 206 (1470), 27-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на проект SKILLS+


В периода 24-26 октомври БТПП участва в проучвателна мисия с цел запознаване с испанския опит при прилагане на дигитализация и ИКТ в дейността на фирмите и държавните институции. Визитата бе по линия на проект SKILLS+,а домакин на срещата - регионалната структура на Министерство на културата и туризма със седалище в гр. Вайадолид, Испания.

В рамките на посещението бяха представени добри практики от експерти на министерствата на туризма, на регионалното развитие и икономиката за:

  • дейности за стимулиране на дигитализацията, видове инструменти, прилагани по линия на регионалната стратегия за интелигентна специализация, опериращи местни фондове за финансиране;
  • развитие на дигитално общество, изграждане на добре функциониращо електронно правителство в полза на гражданите;
  • изпълнение на проекти, свързани с дигитализация и подпомагане на МСП в селски райони чрез внедряване на широколентов достъп до интернет;
  • прилагане на мерки за подпомагане на предприемачеството и насърчаване на иновациите като предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмите.

На база на проведените интервюта и срещи с местни експерти ще се изготви доклад с основни изводи и препоръки. Въз основа на направените заключения през следващия етап от изпълнението на проекта, ще бъдат разработени териториални планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони.

----------
Посещенията за обмяна на добри практики (peer reviews) са основна дейност по проект SKILLS+ и запознават партньорите с успешни примери в сферата на дигитализация на МСП. Целта е участниците да идентифицират елементи, които могат да бъдат приложени в собствените им страни с цел подобряване на ИКТ в бизнес дейностите на фирмите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 122-та сесия на Борда на директорите на Европалати
Председателят и зам.-председателят на БТПП бяха преизбрани в ръководните органи на Европалати Още
Тайвански фирми, търсещи партньори в България, посетиха БТПП
Специализирани в производството на системи за индустриално управление, оптоелектронни решения и дисплейни технологии, умно осветление... Още
Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на проект SKILLS+
Домакин на срещата е регионалната структура на Министерство на културата и туризма със седалище в гр. Вайадолид, Испания Още
Покана за участие в безплатен семинар за онлайн търговци: „Предизвикателствата пред онлайн магазините“
Последни новости в законодателството; правила за гаранции и рекламации; разрешаване на спорове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Граничен контрол: Модерни решения за проверка на пътниците
Европа въвежда електронните технологии в граничната проверка на пътниците Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съюзът на изобретателите в България организира X Национално изложение "ИТИ-2017"
1 - 3 ноември 2017, в националния Дом на техниката Още