Брой 147 (1411), 03-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП предлага правни консултации


БТПП, ръководена от амбицията да бъде максимално полезна на българските предприемачи, непрекъснатото разширява портфолиото от предлагани продукти и услуги, като съдейства и за намирането на потенциални бизнес партньори. Центърът за фирмено обслужване към Палатата предоставя правни консултации в областта на:

  1. Корпоративно право – изготвяне на учредителни документи, както и на др. документи на органите на управление, вкл. подготовка и провеждане на ОС на учредителите/ търговците/членовете на юридическите лица с нестопанска цел/кооперациите/гражданските дружества; вписване в съответните регистри; промени в обстоятелствата на търговците/лицата с нестопанска цел/кооперациите/гражданските дружества, вкл. представителство пред съответните държавни органи
  2. Търговско право – изготвяне на съответни документи (договори, анализи, становища); устни и писмени правни съвети относно прилагане на нормативната уредба във всички сектори на икономиката (вътрешна и на европейско ниво); договори; зараждащи се или възникнали спорове; осигуряване на гаранции, обезпечения, изпълнение и/или прекратяване на договори и др. подобни, представителство пред съответните държавни и съдебни органи
  3. Извънсъдебно уреждане на спорове, вкл. чрез процедура по медиация.
  4. Административно право и процес – консултации и съдействие по издаване на различни видове административни актове, административни спорове; обжалване на административни актове пред съответните органи, представителство пред съответните държавни и съдебни органи
  5. Трудово право – изготвяне на договори и документи относно трудовите правоотношения; консултации при решаването на трудови спорове, вкл. представителство пред държавни и съдебни органи.

За контакти: БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване, М. Дамянова, тел.: 02 8117 477, 02 8117 479, bcci.centre@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага правни консултации
Корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове Още
Покана за среща с китайски фирми от провинция Тиендзин
18 август в БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
29-30.09.2017 г. - Международна научна конференция "Икономически предизвикателства към индустрия 4.0: Технология или идеология”
Международни срещи в областта на научните изследвания в Китай (Пекин,Ченгду и Кингдао)
24 – 31 октомври 2017 г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Номинации за наградата „Европейски изобретател на годината“
Конкурсът е отворен за подаване на предложения до 16 октомври 2017 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Регламенти, въвеждащи от 1 юли 2017 г. Автономните мерки за суспендиране на митата
15 август 2017 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки, които ще се прилагат от 1 юли 2018 г Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Специалната зона за развитие „Мариел”, Куба очаква чуждестранни инвеститори
Информация от Посолството на Република България в Куба Още