Брой 101 (1365), 31-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Използване на стандартите GS1 препоръчва Асоциацията на дистрибуторите в здравната индустрия в САЩ


GS1 България информира за препоръки, подготвени от работната група на Асоциацията на дистрибуторите (Health Industry Distibutors Association, HIDA). Толерирането на разточителни разходи в сферата на здравеопазването е немислимо в днешните условия за снижаване на разходите. Несъответствия в ценообразуването увеличават оперативните разходи за доставчици, обединения за закупуване на лекарства (GPO), производители и дистрибутори. В стремежа да се постигне по-хармонизирано ценообразуване, работната група на HIDA разработи секторни стандарти за намаляване на несъответствията при ценообразуването между търговските партньори. Препоръките имат за цел да подобрят администрирането на договори въз основа на три ръководни принципа:

Автоматизация. Преминаване към 100% електронни комуникация и транзакции. Всеки процес, който не може да бъде автоматизиран, трябва да бъде преработен.

Стандарти. Нестандартните процеси и идентификатори създават объркване и допълнителни разходи. За идентифициране на продуктите и местоположенията, силно се препоръчва използването на стандартите GS1: Глобални номера GTIN за продуктите и Глобални номера на локация GLN за фирмите и техните физически локации. Използването на различни номера за една и съща локация, в зависимост от системата на търговския партньор, създава неудобство и е предпоставка за грешки. Предимство на универсалния GLN за местоположение е, че значително намалява броят на идентификаторите, които трябва да се управляват от доставчиците. Златният стандарт за предаване на информация са стандартните, електронни съобщения по EDI (електронен обмен на данни). CSV файлове, съответни на EDI формати, са приемлива алтернатива.

Навременност. Всички страни трябва да се споразумеят за срокове за преговори, които да позволят навременно уведомяване за промени в договора, независимо от неговия вид, така че всеки да има достатъчно време да определи правилното ценообразуване и да се избегнат несъответствия и скъпо преработване. Решаването на проблемите, свързани с ценообразуването, е изключително предизвикателно, тъй като съществуват хиляди нестандартни бизнес процеси, дефиниции и формати на данни.

Пълният доклад на Асоциацията може да намерите на: http://www.streamlininghealthcare.org/Improving-Pricing-Accuracy

НОВИНИ ОТ БТПП
Равносметката за България от 10-годишното й членство в Евросъюза е положителна
Конференция в БТПП потвърди позицията на Палатата за продължаване на усилията за реализиране на европейските перспективи пред страните от Западните Балкани Още
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на Европейския икономически и социален комитет
Обсъден бе приносът на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2018 г. Още
Използване на стандартите GS1 препоръчва Асоциацията на дистрибуторите в здравната индустрия в САЩ
Разработени са стандарти за намаляване на несъответствията при ценообразуването между търговците Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Първа копка на високотехнологичен логистичен център на датската верига за мебели и обзавеждане JYSK
Инвестицията на компанията е за 100 млн.евро и ще разкрие над 200 работни места Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия
Като мярка за ограничаване на сивата икономика се предлага поетапно намаляване на нормативно регламентирания праг за ограничаване на плащания в брой Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджет на ЕС за 2018 г.: Комисията предлага бюджет, насочен към работните места, инвестициите, миграцията и сигурността
Структурните и инвестиционните фондове продължават да са основните инвестиционни инструменти на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фотографска изложба „Да докоснеш Кипър”
Откриване на 12 юни 2017 г. от 18 часа в Централно фоайе на Софийски университет „Св. Климент Охридски” Още