Брой 6 (1518), 09-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя предложенията на Българската газова асоциация


Председателят на Българската газова асоциация (БГА) Пламен Павлов проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов по повод на предложенията във връзка с плавно въвеждане на входно-изходния тарифен модел за достъп и пренос на природен газ от националния оператор, внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране. БТПП потвърди подкрепата си за тези предложения и ще продължи да настоява за въвеждането им в практиката:

  • извършване на последващ периодичен мониторинг за резултатите от въведения от КЕВР входно-изходен тарифен модел, което предложение е съобразно изискването на чл. 18  и 18б от Закона за нормативните актове, като при мониторинга се използва методологията, утвърдена в Наредбата  за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;
  • приемане от КЕВР на методика за определяне на качествените показатели на природния газ;
  • Националния газов оператор и КЕВР да съобразят необходимостта от формирането на условия за вторична търговия на капацитети;
  • да се приеме методика за определяне на качествени показатели на природния газ в националната газопреносна и газоразпределителни мрежи.

Цветан Симеонов, от своя страна,  информира за отличното сътрудничество на Палатата с Македонско-българската стопанска камара, с председател Зоре Темелковски. Двете страни си сътрудничат с активен обмен на информация и съвместно разработване на иновационни проекти,  създаване на благоприятна деловата среда в полза на своите членове.

По време на срещата председателят на Българската газова асоциация представи дейността на Асоциацията в Македония и в тази връзка бе постигната договореност за активизиране на Българо-македонската търговско-промишлена палата при БТПП.

Фирмите, които имат интерес да участват в Българо -македонската търговско- промишлена палата, както и да си сътрудничат  с Македония, могат да направят предложения,  като се свържат с: Габриела Димитрова, Директор „Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8118 489, G.Dimitrova@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложенията на Българската газова асоциация
Относно плавно въвеждане на входно-изходния тарифен модел за достъп и пренос на природен газ Още
БТПП участва в конференция за киберсигурност в Брюксел
Обсъждане на Европейски модел за киберсигурност Още
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Нови над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион България-Турция за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
ДДС-декларациите само по електронен път
Съкращава се срокът от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Фискът през 2017 – прилики и отлики с предходни години
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Облекчаване на административните процедури, като се намали броят на документите на хартиен носител Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, февруари 2018
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция Още