Брой 180 (2186), 18-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономиката


Съветът на браншовите организации и Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата проведоха съвместно онлайн събитие, чиято цел бе представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономиката, използвайки редица инструменти – банки, фондове, програми и др.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства инициативата да се използва капацитета на двата съвета, особено в настоящия момент, когато предприемачите не могат да пътуват както обикновено и осъществяването на партньорство и контакти  все по-често се случват в електронна среда.  В годината, в която БТПП отбелязва своята 125-та годишнина, той оцени високо активността на двата съвета и препоръча те да разпространят по-широко споделената информация по време на събитието, за да бъде в полза на повече компании.

Гена Събева, председател на Съвета на браншовите организации към БТПП, също се включи активно в събитието и разясни, че организацията се състои от около 100 асоциации, които покриват почти всички сектори на икономиката. Според нея ползите от сдружаването на фирми от един бранш, които се допълват и имат едни и същи цели са безспорни.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, представи дейността на съвета, състоящ се от банки, фондове, частни инвеститори, национални и европейски организации, подпомагащи инвестициите. Той разясни, че Съветът по инвестиции може да съдейства на български компании и бизнес организации в търсенето на най-подходящите за конкретния бизнес казус източници на средства. Презентация можете да разгледате тук.

Участниците в събитието зададоха много конкретни въпроси, свързани с възможностите за подпомагане на семейни компании с история, но без планове за бъдещето, за намиране на инвеститори от чужбина, конкретни програми за МСП и др.

При интерес за установяване на контакт, можете да се свържете със:

Съвет на браншовите организации, e-mail: g.sabeva@bcci.bg

Съвет по инвестиции, e-mail: g.dimitrova@bcci.bg, tomov@intrac-investment.com

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономиката
Чрез използване на редица инструменти – банки, фондове, програми и др. Още
Успешно приключи обучението, организирано от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия
Серия от уебинари, посветени за партньорството след ковид-пандемията и бъдещето на дигиталната търговия Още
Обсъждане на българо-ливанските бизнес отношения
Актуалните характеристики и изисквания към пазарите на България и Ливан - сред темите на срещата Още
В БТПП е открита изложба на Десислава Янакиева
Пейзажи и натюрморти с новаторство в живописната техника Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови насоки за инвестирането на 672,5 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост
Заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно финансиране през особено важните първи години на възстановяването Още
Покана на стойност 1 млрд. евро за проекти в подкрепа на екологосъобразния и цифровия преход
Крайният срок за представяне на предложения е 26 януари 2021 г.; очаква се избраните проекти да започнат през есента на 2021 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“
Осигуряване на допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите по мярката Още
Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП
Затруднения при извършване на някои действия във възлагателния процес Още
КОНКУРСИ
МТСП стартира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика
Краен срок за кандидатстване: 17.30 часа на 16.10.2020 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“
28 и 29 септември 2020 г., Варна Още