Брой 180 (2186), 18-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри


Процедурата по наддоговаряне по производствен капацитет бе приета единодушно при първоначално заявените параметри по време на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

„В Министерството на икономиката сме водени от идеята за публичност, прозрачност и скорост на всички наши действията по посока преодоляване на икономическата криза, както и от стремежа във всеки един момент да усещаме пулса на българската икономика и да търсим мерки за справяне с проблемите, стоящи пред нея“. Това изтъкна министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията, като подчерта, че тясната връзка с работодатели и синдикати е ключова за намирането на тези решения. В тази връзка всички теми, включени и приети в дневния ред на Комитета са предварително обсъдени и одобрени от тях.

Част от приетите  решения бяха методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

За повече информация във връзка с останалите точки и решенията по тях, може да посетите страницата на ОПИК.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представяне на възможности за финансиране на фирми от различни сектори на икономиката
Чрез използване на редица инструменти – банки, фондове, програми и др. Още
Успешно приключи обучението, организирано от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия
Серия от уебинари, посветени за партньорството след ковид-пандемията и бъдещето на дигиталната търговия Още
Обсъждане на българо-ливанските бизнес отношения
Актуалните характеристики и изисквания към пазарите на България и Ливан - сред темите на срещата Още
В БТПП е открита изложба на Десислава Янакиева
Пейзажи и натюрморти с новаторство в живописната техника Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови насоки за инвестирането на 672,5 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост
Заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно финансиране през особено важните първи години на възстановяването Още
Покана на стойност 1 млрд. евро за проекти в подкрепа на екологосъобразния и цифровия преход
Крайният срок за представяне на предложения е 26 януари 2021 г.; очаква се избраните проекти да започнат през есента на 2021 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“
Осигуряване на допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите по мярката Още
Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП
Затруднения при извършване на някои действия във възлагателния процес Още
КОНКУРСИ
МТСП стартира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика
Краен срок за кандидатстване: 17.30 часа на 16.10.2020 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“
28 и 29 септември 2020 г., Варна Още