Брой 237 (2243), 09-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

УНИЦЕФ и GS1 заедно за проследимост на ваксините


Доклад на Би Би Си посочва, че в условията на пандемия е нарастнало производството и разпространението на фалшиви медикаменти, особено на тези, които според медиите се използват в терапията при заболяване от COVID-19. Очаква се високо търсене на новата ваксина за COVID-19 и засилване на усилията за фалшифициране, вкл. опити за кражби на автентични ваксини, след като бъдат пуснати на пазара.

Според доклада най-висок е рискът в страните с нисък и среден доход, където липсва пълна оптимизация на системите за управление и се наблюдават ограничения по отношение на внедряването на добри практики в производството, при контрола на качеството и в дистрибуцията. СЗО оценява търговията с фалшиви медикаменти в страните с нисък и среден доход на над 30 милиарда долара годишно.

УНИЦЕФ работи съвместно със световни организации, между които Американската агенция за международно развитие (USAID), Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI), Световната здравна организация, Световната банка и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария в подкрепа на страните с нисък и среден доход на населението и ги подготвя да прилагат системи за проследяване, които биха намалили значително риска от разпространение на фалшиви лекарства и ваксини.

Един от важните фактори за постигането на тази цел е приемането на единен стандарт за кодиране, без какъвто е нереалистично осъществяването на проследимостта. Глобален стандарт за кодиране би позволил единна идентификация и възможност за проверка на продуктите, като по този начин намаляват съответните рискове, усложнения и разходи.

За идентификация на ваксините и маркирането им с баркод УНИЦЕФ избра GS1, и по-конкретно матричния баркод Data Matrix, ISO версия ECC 200. Прилагането на баркод не замества изискваната с насоки на СЗО информация върху опаковките или етикетите.

Инициативата се координира чрез глобална експертна група с участието както на водещите организации за финансиране и развитие на здравеопазването, така и на производители, дистрибутори, национални регулаторни органи, експерти по проследяване от публичния и частния сектор. УНИЦЕФ ще изпълнява  ръководна роля в експертната група по отношение на техническите въпроси. Експертната група ще дефинира стратегията и плана на отделните процеси и стъпки при осъществяването на проследимостта с помощта на използване на стандартите GS1. Целта е да се гарантира безопасността на ваксините и лекарствата чрез намаляване на риска от фалшифициране и навлизане на фалшиви продукти в националните вериги за доставка. Основни инструменти са уникалната идентификация и възможността за проследяване и удостоверяване на ниво държава. На страницата на ООН е публикуван анекс, съдържащ ръководство за маркиране с баркод на опаковки по-високо от първичното ниво на опаковане. Анекса (Annex E „Guidelines for barcodes on packaging beyond primary level“ на УНИЦЕФ) в оригинал може да намерите на адрес https://www.ungm.org/public/Notice/117711

За повече информация и въпроси относно стандартите GS1 може да се обръщате към GS1 България на тел. 02/8117 433 или 604, или да разгледате страницата  https://www.gs1bg.org/.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на Финландия посети БТПП
Представи плана на Финландското правителство до 2030 г. за климатичен неутралитет Още
УНИЦЕФ и GS1 заедно за проследимост на ваксините
Доклад на Би Би Си посочва увеличено производство и разпространение на фалшиви медикаменти Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Онлайн кариерен форум „Кариера в България“ 2021
Събитието ще се проведе на 12 януари 2021 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Изменена е схемата на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО
Удължен е срокът за инвестиране на преотстъпения данък Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
BREXIT: На 31.12.2020 г. Обединеното Кралство ще се изключи от платформата за обмен на съобщения на ECS
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Уебинар: "План за възстановяване на България и устойчивостта по отношение на изменението на климата", 15 декември 2020 г. от 12 до 13:30 ч.
Покана от Посолството на Франция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
България подписа Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности
Инициативата стартира през юли 2020 г., едновременно с Германското председателство на Съвета на ЕС Още
Европейската комисия приветства политическото споразумение относно програмата InvestEU
Ще осигури ключово дългосрочно финансиране, привличане на частни инвестиции... Още
Одиторите на ЕС проверяват сигурността на 5G в Европа
На 7 януари 2021 г. уебинар „Към 5G: Осигуряване на цифровото бъдеще на Европа“ Още