Брой 237 (2243), 09-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия приветства политическото споразумение относно програмата InvestEU


Комисията приветства политическото споразумение, постигнато в Съвета между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно Регламента за InvestEU. Политическото споразумение, в очакване на окончателното одобрение на правните текстове на пленарната сесия на Европейския парламент и от Съвета, полага основите за успешно и устойчиво възстановяване на европейската икономика от пандемията от коронавирус в дългосрочен план.

Програмата InvestEU ще осигури на ЕС ключово дългосрочно финансиране, привличане на частни инвестиции в подкрепа на устойчивото възстановяване и подпомагане на изграждането на по-екологична, по-цифрова и по-устойчива европейска икономика.

Сред основните елементи на постигнатия компромис са:

 • четири компонента на политиката: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; МСП; социални инвестиции и умения.
 • бюджетна гаранция от ЕС в размер на 26,2 милиарда евро, разпределена индикативно между четирите компонента на политиката, както следва:
  1. компонент „Устойчива инфраструктура“ — 9,9 милиарда евро
  2. компонент „Научни изследвания, иновации и цифровизация“— 6,6 милиарда евро
  3. компонент „МСП“ — 6,9 милиарда евро
  4. компонент „Социални инвестиции и умения“ — 2,8 милиарда евро
 • Ще бъдат възможни стратегически инвестиции и по четирите компонента, за да се отговори на бъдещите нужди на европейската икономика и да се насърчи отворената стратегическа автономност на ЕС в ключови сектори.
 • Най-малко 30 % от инвестициите по InvestEU ще допринесат за постигането на целите на Съюза във връзка с действията в областта на климата, утвърждавайки InvestEU като една от основните програми на ЕС, допринасящи за Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт.
 • InvestEU ще предвижда специална схема за справедлив преход (стълб 2 от Механизма за справедлив преход), за да се генерират допълнителни инвестиции в полза на регионите в справедлив преход с одобрен териториален план за справедлив преход.
 • Държавите членки ще могат на доброволна основа да изпълняват част от своите планове в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез програмата InvestEU и консултантския център InvestEU.
 • За да се осигурят бързо разгръщане и достигане до участници на местно равнище, InvestEU ще се изпълнява в партньорство с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и множество други партньори по изпълнението, включително международни финансови институции и национални насърчителни банки и институции.

Следващи стъпки

След техническото финализиране на текста, отразяващ политическото споразумение, Европейският парламент и Съветът ще трябва да одобрят текста, за да може регламентът да влезе в сила и InvestEU да започне да функционира. 

На 10 ноември 2020 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент, държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета и Комисията относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и NextGenerationEU. Като следваща стъпка сега е належащо органите официално да приемат в рамките на съответните им роли и процедури Регламента за МФР, Регламента за NextGenerationEU, както и изменението на Решението за собствените ресурси. 

След като бъде приет, дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент за стимулиране на възстановяването в Европа, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. Общо 1,8 трилиона евро ще спомогнат за възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

Контекст

InvestEU е предложената от ЕС водеща инвестиционна програма за стимулиране на европейската икономика. Програмата е замислена така, че да може да предоставя дългосрочно финансиране и да подкрепя политиките на Съюза за възстановяване от дълбока икономическа и социална криза. Тя се основава на успеха на Плана за инвестиции за Европа и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на Финландия посети БТПП
Представи плана на Финландското правителство до 2030 г. за климатичен неутралитет Още
УНИЦЕФ и GS1 заедно за проследимост на ваксините
Доклад на Би Би Си посочва увеличено производство и разпространение на фалшиви медикаменти Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Онлайн кариерен форум „Кариера в България“ 2021
Събитието ще се проведе на 12 януари 2021 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Изменена е схемата на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО
Удължен е срокът за инвестиране на преотстъпения данък Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
BREXIT: На 31.12.2020 г. Обединеното Кралство ще се изключи от платформата за обмен на съобщения на ECS
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Уебинар: "План за възстановяване на България и устойчивостта по отношение на изменението на климата", 15 декември 2020 г. от 12 до 13:30 ч.
Покана от Посолството на Франция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
България подписа Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности
Инициативата стартира през юли 2020 г., едновременно с Германското председателство на Съвета на ЕС Още
Европейската комисия приветства политическото споразумение относно програмата InvestEU
Ще осигури ключово дългосрочно финансиране, привличане на частни инвестиции... Още
Одиторите на ЕС проверяват сигурността на 5G в Европа
На 7 януари 2021 г. уебинар „Към 5G: Осигуряване на цифровото бъдеще на Европа“ Още