Брой 69 (2324), 09-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Kръгла маса на тема „Стимули за прозрачност в бизнеса"


Експерти от Българската търговско-промишлена палата взеха участие в кръгла маса на тема „Стимули за прозрачност в бизнеса". Събитието беше организирано от антикорупционния отдел на  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е част от серия от уебинари в рамките на Глобалната кръгла маса за прозрачност в бизнеса. Целта е това да се превърне в редовен форум за обмен на опит, популяризиране на добри практики и място за катализиране на доверието в бизнеса в световен мащаб чрез повишаване на прозрачността и иновативното изпълнение на проекти. Събитието събра видни лектори от ОИСР и други представители на публичния и частния сектор, като част от разглежданите теми бяха:

  • Изпълнението като двигател за съответствие,
  • Изискванията на инвеститорите и пазара за прозрачност на бизнеса,
  • Нуждата от колективни действия, както и
  • Изграждането на прозрачност чрез ангажиране на веригата за доставки.

Беше подчертано, че стимулите за прозрачност в бизнеса са важна област както за правителствата, така и за частния сектор за изграждането на равни условия за компаниите по целия свят. Носенето на корпоративна отговорност за корупция се превръща в силен стимул за компаниите да подобрят своите програми за съответствие. Инвеститорите все повече изискват по-добро управление от своите клиенти по отношение на почтеността и прозрачността. Корупцията остава широко разпространена и много държави все още не са въвели или наложили корпоративна отговорност. Служителите по спазване на законодателството в тази област правят усилия гласът им да бъде чут от собствениците и мениджърите на компаниите и въпреки че международните стандарти се умножават, създаването на истинска култура на прозрачност остава предизвикателство. Пандемията от COVID-19 допълнително допринася за това, създавайки повече възможности за корупционни практики.

Бяха дадени примери с компании от Перу и Украйна, уличени в корупция, което води до правни и търговски проблеми, както и криза свързана с доверието към тях. Описани бяха и стъпките, които подобни образувания са взели, за да се превърнат в лидери по отношение на моралните принципи и съответствието. Ключов момент е поставянето на условия за стабилна морална програма и спазване на изискванията от страна международните клиенти и бизнес партньорите, за да продължат работата си с дадената компания. Правната рамка също е от решаващо значение за налагане и борба с корупцията. Заедно с това международната бизнес общност е на мнение, че равенство в условията също е от голяма важност.

Представители на банковия сектор също споделиха добри практики от своята работа. Бяха дадени примери с различни стимули и възпиращи фактори с оглед на насърчаването на съответствието и прозрачността. Част от тях са изготвянето на черни списъци с компании, уличени в корупционни практики и измами във връзка с извършвани от тях проекти. От изключителна важност е създаването на съгласувана международна мрежа, която да направи, така че лошите участници да не могат да преминат, без да са постигнали определени цели. Това също така включва и стимули за подобряване на съответствието им с правилата и евентуалното им изключване от черни списъци. От друга страна, когато се предоставят заеми, някои компании нямат достатъчен капацитет или ниво на осведоменост по отношение на включването на програми за съответствие и прозрачност. В тези случаи бяха дадени практически примери, при които компанията получава различна част от средствата по заема само при достигането на определени изисквания по отношение на прозрачност и съответствие, които са определени от банковата институция.

В следващите месеци се очаква Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да  проведе и редица други онлайн кръгли маси по отношение на важни за бизнеса въпроси.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Асоциация „Хидроенергия“
Обсъждане на проблемите в бранша и нуждата от законодателна промяна Още
Kръгла маса на тема „Стимули за прозрачност в бизнеса"
Обмен на опит, популяризиране на добри практики за катализиране на доверието в бизнеса Още
Международната гаранционна верига АТА определи приоритетите си за 2021 г.
БТПП е издател и гарант на карнета АТА за България Още
Запазете своите виртуални b2b срещи в рамките на ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021
Установяване на нови бизнес контакти, намиране на подизпълнители, обмен на информация и опит Още
Покана за безплатен уебинар за доставчици на здравни услуги
Лаборатория за сърдечна катетеризация: подобряване на проследимостта, работния процес и наличностите Още
БГ Баркод: био продукти с трюфели
„Макс фиш“ ЕООД с най-много продукти за седмицата 29 март - 2 април в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Излезе от печат "Икономически годишник на регион Стара Загора 2021"
Представя обобщена икономическа информация за региона и конкретни данни за фирмите от област Стара Загора Още
БИЗНЕС СРЕДА
Агенция по заетостта: До 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари – март 2021 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: Промишленото производство се свива през февруари
Понижение се отчита и в строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Конференция за бъдещето на Европа: Стартиране на гражданската платформа на 19 април