Брой 69 (2324), 09-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

НСИ: Промишленото производство се свива през февруари


Спрямо миналия февруари промишленото производство се свива с 3.4%, показват календарно изгладените данни, публикувани днес от Националния статистически институт. В сравнение с януари то остава непроменено. На годишна база понижение е отчетено в преработващата промишленост - с 4.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4%, а добивната промишленост остава без изменение.

Значителен спад има при: производството, некласифицирано другаде - с 43.5%, производството на напитки - с 43%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 24.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.8%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13.3%, производството на електрически съоръжения - със 7.3%.

Спрямо януари понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст - с 26.6%.

Строителството се свива през февруари с 4.2% спрямо същия месец на предходната година, показват календарно изгладените данни на НСИ. Спрямо януари сезонно изгладените данни сочат лек ръст от 0.2%.

Понижението, отчетено на годишна база, се дължи на строителството на сгради, което се свива със 7.8%, докато при изграждането на инфраструктура има лек ръст от 0.8%.

Спрямо януари сезонно изгладените данни има ръст и в двата вида. При сградното е 0.1%, а при гражданското - 0.5%.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Асоциация „Хидроенергия“
Обсъждане на проблемите в бранша и нуждата от законодателна промяна Още
Kръгла маса на тема „Стимули за прозрачност в бизнеса"
Обмен на опит, популяризиране на добри практики за катализиране на доверието в бизнеса Още
Международната гаранционна верига АТА определи приоритетите си за 2021 г.
БТПП е издател и гарант на карнета АТА за България Още
Запазете своите виртуални b2b срещи в рамките на ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021
Установяване на нови бизнес контакти, намиране на подизпълнители, обмен на информация и опит Още
Покана за безплатен уебинар за доставчици на здравни услуги
Лаборатория за сърдечна катетеризация: подобряване на проследимостта, работния процес и наличностите Още
БГ Баркод: био продукти с трюфели
„Макс фиш“ ЕООД с най-много продукти за седмицата 29 март - 2 април в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Излезе от печат "Икономически годишник на регион Стара Загора 2021"
Представя обобщена икономическа информация за региона и конкретни данни за фирмите от област Стара Загора Още
БИЗНЕС СРЕДА
Агенция по заетостта: До 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари – март 2021 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: Промишленото производство се свива през февруари
Понижение се отчита и в строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Конференция за бъдещето на Европа: Стартиране на гражданската платформа на 19 април