Брой 116 (2122), 19-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Как се отразява пандемията Covid-19 на синята икономика в Черноморския регион?


Представител на БТПП взе участие в онлайн семинар на тема: "Как се отразява пандемията Covid-19 на синята икономика в Черноморския регион?", организиран от Международния център за черноморски изследвания (ICBSS), Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС) и Генералната дирекция по морско дело и рибарство на Европейската комисия (DG MARE) в сътрудничество с българския координационен център на Общата морска програма.

Във фокуса на събитие бе обменът на мнения за първоначалното въздействие на огнището на Covid-19 върху ключови сектори на синята икономика в Черноморския регион, т.е. крайбрежен и морски туризъм, морски транспорт, рибарство и аквакултура. Особено внимание бе обърнато на идентифицирането на потенциални действия за реагиране, също и чрез регионалната рамка, предоставена от Общата морска програма за Черно море.

Участие в дискусията взеха г-н Христос Иконому, ръководител на отдел „Морски басейнови стратегии“, Морско регионално сътрудничество и Морска сигурност, ГД „Морско дело“, г-н Петър Янех, старши служител, отдел за Европа на Световната туристическа организация на ООН (UNWTO), г-жа Надежда Бухова, директор на дирекция „Европейска координация и международни отношения“ и координатор на Управляващата група по Общата морска програма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и г-н Константин Петров, подрегионален координатор на GFCM за Черно море.

Особено внимание бе обърнато на идентифицирането на потенциалните действия за реагиране, също чрез регионалната рамка, предоставена от Общата морска програма за Черно море, уникална рамка за регионално сътрудничество за Черноморския регион.

Встъпителни бележки направи г-н Александру ENE, директор за Западните Балкани и регионалното сътрудничество, Министерство на външните работи на Румъния, от името на румънското председателство на ЧИС. Както той посочи, че „въпреки че пандемията засяга всички сектори на синята икономика, тя носи нови възможности за икономически възход в ерата след Ковид-19“, следователно е важно да се засили регионалното сътрудничество и да се определят конкретни начини за напредък. За тази цел г-н Ене изтъкна важните рамкови документи, Общата морска програма и Програмата за стратегически изследвания и иновации в Черно море, одобрени през май 2019 г. по време на румънското председателство на ЕС.

От името на Генерална дирекция „MARE“, г-н Христос Иконому коментира навременната организация на семинара, тъй като кризата на Сovid-19 засяга човешките и икономическите дейности и за тази цел е важно да продължи обединяването на силите за отговор  на кризата. Той подчерта значението на съществуващите рамки като Общата морска програма или Зелената сделка на ЕС, които дават приоритети, но и препоръки за ефективно смекчаване на въздействието. Както г-н Иконом отбеляза, „целта е устойчива синя икономика“.

От своя страна, г-н Петър ЯНЕЧ, г-жа Надежда Бухова и г-н Константин Петров, се фокусираха върху специфичните сектори, за които е установено, че са засегнати най-вече от пандемията Covid-19: крайбрежен и морски туризъм, морски транспорт, риболов и аквакултури.

Общо 95 участника от цял свят се включиха в семинара. Това бе вторият от поредица от семинари, планирани от ICBSS за стартиране на нова ера от онлайн срещи по ключови въпроси, насочени към по-широкия регион на Черно море.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Българо-черногорската търговско-промишлена палата
Планират се Дни на Черна гора в България през есента на т.г. Още
БТПП проведе първите две сесии от обучението „Как да продавам успешно в Amazon“
При интерес може да се предостави запис на лекциите - четири двучасови сесии и проведените дискусии Още
Покана за виртуална дискусия по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“
24 юни 2020 г. от 15 часа Още
Проучване на интерес към онлайн събитие относно възможностите за инвестиции и туризъм в Киргизстан
Целта е разширяване на износа ни към централноазиатската република Още
Как се отразява пандемията Covid-19 на синята икономика в Черноморския регион?
Онлайн семинар по ключови въпроси, насочени към по-широкия регион на Черно море Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС финансира транспортирането на медицински стоки до България
Чрез Инструмента за спешна подкрепа за транспортирането на стоки от първа необходимост Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане промени в Кодекса на труда
Повишаване на санкциите за недеклариран труд Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В днешния брой на Държавен вестник е обнародван ЗИД ЗДДС
Временно въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Актуална информация, предоставена от Британското посолство в София
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
България е избрана за член на Икономическия и социален съвет на ООН
За периода 2021-2023 г. Още
Дигитална конференция на МОР с участие на работодатели и постоянните координатори на ООН