Брой 1 (2257), 04-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП обучи и осигури заетост на безработни лица по Националния план за действие по заетостта


Българската търговско-промишлена палата за пореден път изпълни успешно своя проект по Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

Целта на проекта бе насърчаване на заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица, особено от уязвими групи, чрез мерки за активизиране, придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите, с оглед постигане на съответствие между професионалната подготовка на работната сила и нуждите на работодателите от работници със съответни умения и квалификация.

Проектът „КЛАСИК-ПРО“ обхвана 1080 безработни лица, които придобиха професионална подготовка и специфични знания и умения.

Проектът имаше балансиран национален обхват и при изпълнението му в обученията се включиха безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ на територията на цялата страна, като обучените бяха  от следните градове:  София, Бургас, Благоевград, Монтана, Враца, Видин, Лом, Русе, Бяла, Силистра, Търговище, Кубрат, Разград, Дулово, Исперих, Попово, Омуртаг, Ветово, Ловеч, Габрово, Димитровград и Хасково.

Професиите и части от професиите и специалности, по които бяха проведени обучения за безработните лица, бяха „готвач“, специалност „производство на кулинарни изделия и напитки“; „продавач-консултант“; „финансов отчетник“; „финансист“, специалист „застрахователно и осигурително дело“; „организатор Интернет приложения“, специалност „електронна търговия“; „сътрудник в малък и среден бизнес“; „офис секретар“, специалност „административно обслужване“; „козметик“; „касиер“ и „оператор на компютър, специалност „текстообработване“.

По проекта „КЛАСИК-ПРО“ Палатата, като работодателска организация, не само организира обученията на безработните лица, но чрез членуващите в нея фирми осигури заетост на значителна част от тях. Предвидената по проекта заетост бе в размер на общо 40% от броя на обучаемите, от която само за 5% от тях е субсидирана заетост, а за останалите 35%  -  включването им в несубсидирана по проекта заетост, самонаемане и стажуване.

БТПП по планирания индикатор за заетост вместо осигуряване на 40% заетост на обучените безработни лица постигна 42% и то в условията на икономически затруднения на фирмите в резултат от пандемията и нарастващ тренд на безработицата.            

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обучи и осигури заетост на безработни лица по Националния план за действие по заетостта
Проектът „КЛАСИК-ПРО“ обхвана 1080 безработни лица, които придобиха професионална подготовка и специфични знания и умения Още
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
РТИК запечата „Капсула на времето“ с мечти, надежди и спомени за Русе
Инициатива по повод 130 години от основаването на първата Търговско-индустриална камара в България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние
Целта е гарантиране на проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние Още
ИКОНОМИКА
Икономическата 2020 г.: най-важните събития и числа
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Данъчна кампания 2021 ще започне на 11 януари
Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За първи път ще се предоставя обвързана подкрепа за отглеждане на плодове и зеленчуци в планински райони
Предвиждат се облекчени условия за подпомагане, не се изисква реализация на продукция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Португалия пое председателството на Съвета на 1 януари 2021 г. в условия на здравна и икономическа криза
Мотото на председателството е: „Време е за резултати: справедливо, зелено и цифрово възстановяване“ Още