Брой 1 (2257), 04-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис


Българската търговско-промишлена палата има удоволствие да Ви предложи да се възползвате от предлаганата услуга за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис /КУКЕП/.

В настоящата ситуация, изискваща социална и физическа дистанция с цел превенция срещу разпространението на Covid 19, все по-широко място заема възможността за използване на Квалифициран Електронен подпис.

С притежаването на електронен подпис може да използвате електронните услуги на държавната и общинска администрация:

  • Подаване на данъчни декларации, осигурителни и трудови документи към НАП, НОИ, Митници, Интрастат и други, регистриране на трудови и граждански договори;
  • Издаване на електронни фактури, които са признати електронни документи и по този начин се пестят разходи и време, подобряват се отношенията с партньори и клиенти;
  • Преминава се към безхартиен документооборот и съхранение, с което се намаляват разходите и ускоряват бизнес процесите.
  • Наличието на електронен подпис е едно от задължителните изисквания, ако желаете да ползвате активни операции, включително да нареждате плащания по Интернет, тъй като се осигурява високо ниво на сигурност.

БТПП предоставя услугата на основата на подписан договор между „БОРИКА“ АД в качеството на Доставчик и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в качеството на Местна Регистрираща служба за създаване на партньорски отношения и съвместна работа по предоставяне на удостоверителни услуги в рамките на B_Trust® PKI инфраструктурата.

B-Trust е търговската марка на услугите, предоставяни от „БОРИКА“ АД, като акредитиран доставчик на удостоверителни услуги. – издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време, усъвършенствани електронни подписи, електронни сертификати, сървърни сертификати. Предоставяне на услуги за online електронно подписване и валидиране на електронен подпис.

В изпълнение на Договора за Местна Регистрираща Служба, БТПП предлага услуги по издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис за физически и юридически лица.

Подробна информация за осъществяваните от БТПП дейности като Местна Регистрираща служба, делегирани й от „БОРИКА“ АД по изпълнение на предлагане на удостоверителни услуги, съгласно Политиката и Практиката на дружеството за предоставяне на КУКЕП е публикувана на сайта на Палатата в Интернет: https://www.bcci.bg/tradereg-e-signature.html

За контакт: Аделина Каменова, тел.: 02 9117 406; e-mail: ecic_sign@bcci.bg

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обучи и осигури заетост на безработни лица по Националния план за действие по заетостта
Проектът „КЛАСИК-ПРО“ обхвана 1080 безработни лица, които придобиха професионална подготовка и специфични знания и умения Още
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
РТИК запечата „Капсула на времето“ с мечти, надежди и спомени за Русе
Инициатива по повод 130 години от основаването на първата Търговско-индустриална камара в България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние
Целта е гарантиране на проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние Още
ИКОНОМИКА
Икономическата 2020 г.: най-важните събития и числа
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Данъчна кампания 2021 ще започне на 11 януари
Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За първи път ще се предоставя обвързана подкрепа за отглеждане на плодове и зеленчуци в планински райони
Предвиждат се облекчени условия за подпомагане, не се изисква реализация на продукция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Португалия пое председателството на Съвета на 1 януари 2021 г. в условия на здравна и икономическа криза
Мотото на председателството е: „Време е за резултати: справедливо, зелено и цифрово възстановяване“ Още