Брой 184 (2190), 25-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейският съвет по иновации - инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнесПредставители на БТПП участваха в Европейски дни на научните изследвания и иновациите.

Един от панелите, представен в рамките на събитието, организирано от комисар Мария Габриел, който предизвика голям интерес сред участниците, бе посветен на новия „супер фонд“ на Европа - Европейският съвет по иновации. Това е нова инициатива на Европейската комисия за директни инвестиции в дялов капитал, като дяловете на собствеността се очаква да бъдат от 10% до 25% в стартиращите компании. Европейската инвестиционна банка ще управлява дяловете на ЕК. Съветът ще разполага с 10 млрд. евро за пряко подпомагане на рискови фирми с идеи в областта на иновациите. За първи път посредством този инструмент Европейската комисия инвестира директно във фирмите, подпомагайки растежа им.

В он лайн дискусията участие взе и комисар Габриел, която подчерта, че ролята на Съвета е „да подкрепи предприемачи с визия, които предлагат решения на социални и екологични предизвикателства, подкрепяйки Зелената сделка и Плана за възстановяване на Европа“. В дългосрочен план посредством подпомагане на фирмите се цели Европа да се превърне в лидер в сектора на иновациите, превръщайки се в равностоен конкурент на САЩ и Китай. Средствата, предвидени за инвестиране, ще бъдат насочени към  МСП и стартъпи, които имат иновативни, високо рискови идеи и се нуждаят от подкрепа за реализирането им.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите бяха проведени в рамките на 3 дни, стартирайки на 22 септември. Участие взеха широк кръг от заинтересовани страни - представители на правителствата и институциите на ЕС, политици, изследователи, предприемачи и граждани. Повече информация, както и записи на дискусиите са налични на: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/ .

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейският съвет по иновации - инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес
Представители на БТПП участваха в Европейски дни на научните изследвания и иновациите Още
Стратегията за възстановяване на МСП – във фокуса на дневния ред на европейските бизнес организации
Улесняване на екосистемата на МСП – без излишни такси, изисквания, пречки и изкуствени граници. Още
Бизнес форум, посветен на Целите за устойчиво развитие
Организиран от Мрежата на глобалния договор на ООН... Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Инвестиции за близо 710 млн. лв., които ще разкрият над 3200 работни места, са сертифицирани от началото на годината
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 250 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Ръководство за правене на бизнес в Аржентина
На английски и испански език Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага нов пакет за цифровите финансови услуги
По-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания Още
Европейската комисия насърчава капиталовите пазари в Европа
Шестнадесет целеви мерки за осъществяване на реален напредък Още