Брой 184 (2190), 25-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага нов пакет за цифровите финансови услуги


Европейската комисия прие нов пакет за цифровите финансови услуги, който включва стратегии за цифровизиране на финансовите услуги и за малките плащания, както и законодателни предложения за криптоактивите и за устойчивостта на цифровите технологии. С  пакета ще се засилят конкурентоспособността и иновациите на Европа при финансовите услуги, с което ще се проправи пътят за превръщането на Европа в световен лидер в разработването на стандарти. С него на потребителите ще се предоставят по-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания, като същевременно им се осигури защита и финансова стабилност.

Днешните мерки са от възлово значение за икономическото възстановяване на ЕС, тъй като предвиждат нови начини за насочване на финансиране към европейските предприемачи, а същевременно имат и основна роля за изпълнението на Европейския зелен пакт и Новата промишлена стратегия за Европа. В стремежа си да насърчи отговорните иновации при финансовите услуги в ЕС, създавани в частност от особено иновативните новосъздадени дружества в областта на цифровите технологии, и същевременно да ограничи потенциалните рискове що се отнася до защитата на инвеститорите, изпирането на пари и киберпрестъпността, Комисията опростява разпоредбите и ги съобразява в по-голяма степен с цифровите технологии.

Пакетът за цифровите финансови услуги включва:

  • Стратегия за цифровизиране на финансовите услуги
  • Стратегия за малките плащания
  • Законодателни предложения за нормативна уредба на ЕС на криптоактивите
  • Законодателно предложение за оперативната устойчивост на цифровите технологии

Повече информация ще откриете  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейският съвет по иновации - инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес
Представители на БТПП участваха в Европейски дни на научните изследвания и иновациите Още
Стратегията за възстановяване на МСП – във фокуса на дневния ред на европейските бизнес организации
Улесняване на екосистемата на МСП – без излишни такси, изисквания, пречки и изкуствени граници. Още
Бизнес форум, посветен на Целите за устойчиво развитие
Организиран от Мрежата на глобалния договор на ООН... Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Инвестиции за близо 710 млн. лв., които ще разкрият над 3200 работни места, са сертифицирани от началото на годината
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 250 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Ръководство за правене на бизнес в Аржентина
На английски и испански език Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага нов пакет за цифровите финансови услуги
По-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания Още
Европейската комисия насърчава капиталовите пазари в Европа
Шестнадесет целеви мерки за осъществяване на реален напредък Още